• Наука
  • Илимий чыгармачыл иштер

Илимий чыгармачыл иштер

Илимий-чыгармачылык иштери


Факультетте 3 кафедра иш алып барат.
-Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө.
-Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо
-Сүтөт, чийүү жана эмгек кафедралары.
Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы илимдин искусство багыты боюнча илим изилдөө жана чыгармачылык иштерин жүргүзүп жатышат. Факультетте илимдеринин 6 кандидаты, 2 профессор, 10 доцент, КРнын 1 эл артисти жана 1 эл сүрөтчүсү, эл агартуунун 13 мыктысы, КРнын сүрөтчүлөр кошунунун 12 мүчөсү жана 12 маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер эмгектенишет.

Факультеттин окутуучулары өзүнүн автордук чыгармаларына алынган патенттери "Кыргыз патентте" тастыкталган.

Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын окутуучусу М.ОсмоналиевСүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын доценти Т.ДжумакуловССүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын окутуучусу Оморкулов А.Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын окутуучусу Турдубаева З.Искусство факультетинин илимий иштер боюнча декандын орун басары улук окутуучусу А.К. Нурбаева.Апрель жана май айында илимий-чыгармачылык жумалыктар өтүлдүү 15 апрель күнү “Залкар комузчулар” аттуу лекция –концертин уюштуруп аны алыпарды. “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедранын доценти Абдувалиев Б. Ошондой эле 16-17 апрельде кафедралар боюнча илимий семинарлар өтүлдү. 18- апрельде “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедранын улук окутуучусу Шүкүралиева М. Вокалдык классы боюнча “Устат-Шакирт” атту академ-концертин өткөрдүү.19- апрель Графика,живопись,жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин көргөзмө - конкурсу.Май айында “Эң мыкты аткаруучу -2013” атту конкурс өтүлдү. Доцент Б.Абдувалиев өзүнүн илимий жана чыгармачылык темасы боюнча 2013- жылы ноябрь айында Бишкек шаарына илимий сапарда болду. Жыл ичи ЭЛТР, КТР теле каналдарда «Элдик муз-к аспаптарда аткаруу жана ырдоо» кафедрасынын кафедранын окутуучулары Б.О.Абдувалиев , А .Инамбекова ,И .Бакиров .М.Шукуралиева , Э.Талипов ,А.Кожомжаров, Ж..Мойдунов ж.б. өзүнүн чыгармачылыгы боюнча катышып тартылып жүрүшөт. Жыл ичинде студенттер жана окутуучулар арасында академ-концерттер, конкурстар өткөрүлдү Ар бир окутуучу өзүнүн студентери менен отчеттук концерттерди өткөрүштү булар: доцент А.Кожомжаров ,улук окутуучу Абдувалиев Б., Шүкүралиева, Ж..Мойдунов. ж.б., улук окутуучу А.К.Нурбаева май айында студеттердин арасында “Жылдын мыкты аткаруучусу - 2013” конкурсун уюштурду . «Элдик муз-к аспаптарда аткаруу жана ырдоо» кафедранын доценти Э.Талипов ОшМУ нун Конфуций атындагы институтунда “Кытай тилиндеги ырлар” аттуу концертин өткөрдүү жана Ч.Айтматовдун 85 - жылдык юбилейине карата иш чараларында катышты.Ошондой эле доцент Э.Талипов Жалалабад областында Аксы районунда өзүнүн студенттери менен биргеликте концерттин берди.Профессор Т.Кадырбаева “Маданият жана искусство жөнүндө өспүрүм менен маекте” “Ынтымак” теле берүүдө апрель 2013ж, жана “Асылзат” программасында өзүнүн жыгармачыл,педагогикалык, коомдук ишмердүлүгү боюнча Элтр телеберүүсүндө июнь айында көрсөтүлдү. Негизинен факультеттин илимий иштери чыгармачылык менен айкалышууда. “ Сүрөт чийүү жана эмгек” кафедрасында планга ылайык 17 апрельде “Көркөм – графикалык искусствосунун актуалдуу проблемалары жана өркүндөтүү жолдору” аттуу илимий семинар өтүлдү (жооптуулар кафедра башчысы Максытова Г., Турдубаева З.). Семинарда төмөнкү окутуучулар докладдары менен катышты: Бейшенов А. “Создание и становление Ошского отделения СХ”, Кадырбаева Т.Т. “Современное искусство”, Жумакулов Т. “Ош шаарындагы Кыргызстандагы белгилүү инсандардын айкелдери”, Эшбаев М. “Сүрөт искусствосунун түрлөрү жана жанрлары”, Төрөгельдиева К. ““Композициянын негиздери” сабагы боюнча көргөзмө куралдарды даярдоо.”, Марипов А. “Сүрөт сабагын окутуунун айрым проблемалары”, Курбанбаев К. “Сүрөт сабагына тиешелүү көрсөтмө курал даярдоо”, Тешебаев У. “Живопись сабагында инновациялык метод менен сабак өтүүнүн ыкмалары”. Студенттердин доклаттары: 5 курстун студенти Кеңешова Н. “Ош шаарындагы кол өнөрчүлүк жөнүндө”, Машрапова Ч. “Кыргыз республикасынын эл сүрөтчүсү М. Оморкуловдун чыгармалары”, Рахманаалы кызы Кундуз “Практиканы өтүүдө мектептеги жетишкендиктер жана проблемалар”. 20-апрельде Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна “Костюмду көркөм долборлоо” жана “Дизайн” адистиктеринин 1 - курстан 5-курска чейинки студенттери катышты, ал эми “Көркөм сүрөт искусство” адистигинин студенттери графика, живопись, ДКӨ боюнча (жооптуулар кафедра башчысы Максытова Г., Турдубаева З., Кушбакова А., Гапаров Р.) таймашышты. 1 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен 1 курстун студенти Сүйүнбек кызы Н. – графика, 1 курстун студенти Сайдвали кызы К. – живопись, 4 курстун студенти Джапаралиев Ш. - ДКӨдөн, ал эми “Авангард” номинациясында 2 курстун студенттери Назарбекова А., Таалайбек кызы А., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенттери Туратаали кызы Б., Рыспай кызы Г., “Кечки раут” номинациясында 2 курстун студенти Маматураим к Б., сыйланышты. 2 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен 1 курстун студенти Амирова Б. - графика, 1 курстун студенти Жумабаева К. - живопись боюнча, ал эми “Авангард” номинациясында 2 курстун студенти Алайбек кызы Н., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенти Машрапова Ч., “Кечки раут” номинациясында 1 курстун студенти Болотбек кызы Н. сыйланышты. 3 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен “Авангард” номинациясында 2 курстун студенттери Калмамат кызы С., Максутова А., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенти Таалайбек кызы А., “Кечки раут” номинациясында 2 курстун студенти Алибек кызы Н. сыйланышты. Илимий жумалыктын алкагында сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын окутуучуларынын жана студенттеринин Ош областтык Көркөм өнөр музейинде живопись, графика, скульптура, декоративдик кол өнөрчүлүк, көркөм моделдештирүү боюнча (жооптуулар Бейшенов А., Тешебаев У., Мамазаиров М., Гапаров Р., Кушбакова А.) бир айлык көргөзмөсү болуп өттү. Профессор Т. Кадырбаева тарабынан каталог түзүлүп окутуучулардын жана студенттердин төмөндөгү жумуштары музейге коюлуп, каталогго кирген:


2016 жыл - Тарых жана маданият” жылына карата И скусство ф акультетинин илимий жана чыгармачылык иш чаралары нын жыйынтыктоосу.

Быйыл 2016 окуу жылынын башынан факультетте “ Тарых жана маданият” жылына карата илимий-чыгармачылык багыттагы иш чаралар планы боюнча бир топ иш чаралар өтүп жатты. Булар; февраль айы ичи студенттердин арасында “Музыкалык жана көркөм искусство” боюнча тарбиялык саатар өтүлдү. Кыргыз элинин жана чет элдик искусство маданиятынын тарыхы боюнча тарбиялык кечелер уюштурулду. Ошондой эле ар бир курста студенттерге “Сүйлөө маданияты, кийинүү маданияты”, сахнада жүрүм турум маданияты боюнча тарбиялык саатар өтүлүүдө. “Тарых жана маданият” жылына карата 19 февраль күнү Ош облустук Көркөм Сүрөт музейинде “ Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасынын доценттери сүрөтчүлөр; Эшбаев Мамыр,Марипов Абдибали,окутуучулар Урманов Исмаил, Мамытов Мирлан,2 курстун студенти Мамараимов Куванычтын Пленэр отчеттук-сүрөт көргөзмөсү,“Ыссык-көлдүн көз ирмемдери” деген темада өтүлдү. Бул көргөзмөдө агайлардын өзүнүн чыгармачылык персоналдык көркөм иштери графика, живопись боюнча коюлду. Ошондой эле “Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасынын окутуучулары Төрөгелдиева Кимия.,Турдубаева Зура., Шеранова Толгонай студенттери менен “Ош шаарынын айымдардын чыгармачылык иштери” атту көргөзмөгө, 4- март күнү өзүнүн кол өнөрчүлүк, сүрөт,графика иштери менен катышты. Бул көргөзмө Ош облустук Көркөм Сүрөт музейинде өтүлдү. Профессор Т.Кадырбаева обласстык,эл аралык денгээлде болгон иш чараларга катышты: 1.ЭлТР телеканалында – октябрь2015ж, “ Маданият” программасында интервью менен жана ноябрь айында “ Журналисттер күнүнө арналган атайын программада эксперт болуп катышты. 2.Оштук сүрөтчүлөрдүн күзгү көргөзмөсүн ачууда сынчы, алып бааручу катары катышты. 3.“ Русский мир” коомдук фондусу тарабынан РМСУ де уюштурулган орус адабиятына арналган кечеде катышуучу жана демөөрчү болду. 4.КРнын Эл сүрөтчүсү Б. Жалиевдин 80 –ж арналган сүрөт көргөзмөсүн аземин ачууда экскурсия өткөздү. 2016 жылы 2-3 июнда Эл аралык Этномаданият фестивалында профессор Т. Кадырбаева активдүү катышкан үчүн “ Ардак грамотага” менен сыйланды, ошондой эле окутуучулар З.Турдубаева., Кушбакова А., ОшМУнун дизайнелери 1-орун алган үчүн 1- 3 орундары ээлеп, дипломдор менен сыйланып жана ыраазычылык кат алышты. Ошондой эле профессорТ. Кадырбаева “Бизнести өнүктүрүү боюнча USAID тарабынан уюштурулган (“ Инициатива ЮСАИД по развитию бизнеса) проектин негизинде сентябрь айында Чолпон – Ата, Ош, Бишкек шаарларында болуп өткөн,“Заманбап музейлерди өнүктүрүү”, Кыргыз килеминин музейине” арналган эл аралык семинарлардын проектери менен иштеп жана сертификат менен сыйланды. 2016–ж.август айында ОшМУда өткөрүлгөн “Мекендештер”форумдун иш аракеттерине активдүү катышкан үчүн ректорат тарабынан (4000 мин сом)акчалай сылык менен сыйланган.Сентябрь айында “Көчмөндөрдүн 2 -чи Бүткүл оюндары” фестивалында Ош шаарынын Мэрия тарабынан сунушталган жана Т. Кадырбаеванын жетекчилигиндин алдында даярдалган коллекция “Саркеч киимдер боюнча көргөзмө боюнча көргөзмө – сынакта 1- чи орунга, диплом,премияга татыктуу болду.Ушул иш чарада искусство факультетинин студенттери- бүтүрүүчүлөрү Абдиманап кызы Дамира- сүрөтчү- стилист, Абдулхаким кызы Акмаанай, Адилбек кызы Айжамал ( Дизайн колледж, 2 курс) үзүрлүү иштеп активдүү катышышты. Улук окутуучу Тешебаев Умид 2016-ж. апрель айында өтүлгөн “ОшМУнун боектору” атту конкурста “ Эң оригиналдуу сүрөт чыгармасы” номинациясында эки сүрөт чыгармасы: “ ОшМУнун Кампусу”, “ Азыркы ОшМУ”деген 1-орунду ээледи. Улук окутуучу Турдубаева Зура эл аралык семинарларга катышып 2 сертификат менен сыйланды жана окутуучу Кушбакова Акинай ОшМУнун “ Ачык эшиги”, Ош шаарынын күнүнө, “ Мекендештер” форумуна киимдердин көргөзмөсүн уюштурду. 2016- ж. октябрь айында “Сулайман тоо астындагы жашаган элдердин тарыхы жана маданияты” атуу фестивалында болуп өткөн көргөзмөдө “ “Сүрөт,чийү жана эмгек” кафедрасынын окутуучусу Мамытов М.,1- орунга ээ болду, ошондой эле студенти Акматали у Сагынбай 1- орунду ээледи жана 1- курстун студенти Кубанычбек у Нургелди 2- орунду ээледи. Ошондой ушул көргөзмөдө кафедранын улук окутуучусу Тешебаев Умид өзүнүн сурөт чыгармасы менен катышты.

Музыка бөлүмүнүн студенттердин арасында “ Маданият улуттун күзгүсү” деген концерттик программалар уюштурулду. ”Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасынын доценти Бекболот Абдувалиев Баткен шаарындагы “ Жаз фестивалына” өзүнүн “ Салтанат” фольклордук оркестринин концерттик программасы менен менен катышып келди жана “Сайра комуз” теле беруүүдө жеке концерттин берди. 30 март күнү- Искусство факультетинин концерттик залында”Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын” вокал, аккордеон, фортепиано, комуз секциялары боюнча белгилүү дүйнөлүк классикалык орус, кыргыз жана чет элдик композиторлордун чыгармаларынан студенттердин катышуусунда концерттик программа өткөрүлдү. Бул концертте доценттер А.Кожомжаров вокал классы, Б.Абдувалиев, ага окутуучулар Ж. Атабаева комуз классы , Э. Дүйшеев аккордеон, А. Нурбаева фортепиано классы боюнча студенттери дүйнөлүк белгилүү композиторлордун чыгармаларын аткарышты. Мисалы; чет элдик композиторлор Йозеф Гайдн, В. А.Моцарт, Д. Пуччини, кыргыз композиторлор К.Молдобасанов, Н. Давлесов, орус композиторлор А. Алябьев, А. Александров,Д. Дмитриев ж.б. Улук окутуучу А. Нурбаева август айында өткөн ОшМУнун атынан уюштурулган эл аралык семинарда катышып Сертификат менен сыйланды. Окутуучу Ж. Атабаева 26 -майда Ош драма театрнда өзүнүн жеке отчеттук концерттин өткөрдү, бул концертте КРнын эл артисти Г. Сатылганова,белгилүү ырчылар, жана факультеттин фольклордук ансамбли “ Салтанат” жетекчиси доцент Б.Абдувалиев ж.б., катышып беришти. Сентябр айында “Көчмөндөрдүн 2 -чи Бүткүл оюндары” факультеттин комузчулар ансамбли, жетекчилери окутуучулар Б.Абдувалиев., Атабаева Ж., катышып республика боюнча 1000 комузчу менен биргеликте, Атай Огомбаевдин “ Маш ботой” чыгармасы аткарып келишти. Ошондой эле ушул фестивалда “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын башчысы улук окутуучу Ж. Мойдунов., доцент А. Кожомжаров, окутуучу М.Осмоналиев фольклордук тобу менен катышып келишти. 2016 жылы 2-3 июнь Эл аралык Этномаданият фестивалында доцент Б. Абдувалиев “Салтанат” фольклордук оркестри менен катышып 2- орунду алып сертификат менен сыйланды. 2015-16-ж. “ОшМУнун мыкты лектору,окутуучу” конкурсуна факультеттин мыкты лекторлука окутуучу Молдокулова Элина катышып ОшМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланды жана улук окутуучу Айткан Инамбекова мыкты окутуучулука катышып 3000 мин сом акчалай сыйлык алды. Факультетин бутуруучулөрү Абдигапаров Н. Улутук консерваторияга жана Маматкалил к Элбарчын Билим берүү академиясынын аспирантурасына ийгиликтүү тапшырышып окуп жатышат.

6 апрельден -30 апрельге чейин Искусство факультетинде

“Тарых жана маданият” жылына карата“ Илим жана искусство” жумалыктын иш чаралары пландаштырылып өткөрүлдү.

6- апрель. Мөөнөтү 14:00 дө - Концерттик залда «Илим жана искусство» жумалыгынын ачылышы болуп өтүү Искусство факультетинин концерттик залында “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын” “Эстраданын музыка өнөрү” боюнча отчеттук концерттик программасы өткөрүлдү. Концертте эстрада адистиги боюнча окутуучулар улук окутуучу Ж. Мойдунов,доцент Ы.Бакиров, окутуучу Көчкөнбай кызы Гулида, жана 1-2-3 курстун эстрада тайпаларынын студенттери, дүйнөлүк, орус жана кыргыз эстрадалык музыкалык чыгармаларды аткарышты.Концерт жогорку деңгээлде өткөрүлдү.

8-апрель: Мөөнөтү 14: 00дө ОшМУнун, Башкы корпусу Жыйындар залы. Искусство факультетинин “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасынын окутуучусу Жалалов Элемандын өзүнүн отчеттук чыгармачылык концерттик программасын тартуулады. Бул концертте окутуучу Жалалов Элеман вокалдык ырдоо боюнча классикалык чыгармаларды ырдап, аккордеон аспабы менен чыгармаларды жана фольклордук ансамбльдин коштоосунда музыкалык чыгармаларды жогорку деңгээлде аткарды.

12- апрель: Мөөнөтү 14: 00 дө Искусство факультетинин окутуучулардын магистрант,аспиранттардын илимий макалалары боюнча отчеттук илимий -практикалык конференциясы өтүлдү . Концерттик залда пленардык жыйын ътлд, ал жыйында ъзнн илимий макалалары менен окутуучулар жана магистрантар чыгып окуп талкуулашты. Конференцияда тъмънку окутуучулар магистрантар макалалары менен; Уруксатбек кызы Ж., Оморкулов А., Търъгелдиева К., Клинцова С., А.Нурбаева, Ф. Мангиева, Э. Жалалов ж.б. катышышты. Конференция студенттердин академ- концерти менен жыйынтыкталды.

23- апрель кн

« Музыкалык тарбиялоонун усулунун теориясы жана хорго дирижерлъъ» кафедрасында илимий - теориялык семинар ъткърлд. Илим жумалыгына карата окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалар талкууланды.Булар профессор Б. Иметов,доцент К. Сагымбаева улук окут Ф. Мангиева ж.б.

1 5-апрель: Мөөнөтү 10: 00 дө - Шаардык мектептерде билим алып жаткан талантуу окуучулар арасында музыка,сүрөт,дизайн( киим дизайны) жана кол онөрчүлүк боюнча “Ачык эшик” иш чара конкурстары өткөрүлдү. Бул конкурс жогорку деңгээлде өткөрүлдү жана Ош шаарынын 50 дөн ашык мектебинин окуучулары өзүнүн талантту өнөрүн жана чыгармачылыгын тартуулашты. Сынактын максаты:

Ø Жаш таланттардын чыгармачыл ой жүгүртүүсүн арттыруу, чеберчилигин жогорулатуу;

Ø Музыкалык аспаптарда ойноо(комуз,аккордеон,фортепиано) сүрөт, дизайн (кийим дизайны), жана кол өнөрчүлү ккө болгон кызыгууну жогорулатуу, көркөм табиттин арттыруу;

Ø Эстетикалык кооздукка көңүл буруу;

Ø Таланттууларга стимул берүү;

Ø Музыка,сүрөт мугалиминин баалуулугун көрсөтүү жана ошол кесипке кызыгуусун артыруу.

Ø Коомчулукка алардын таланттарын тартуулоо. Ушул максаттын негизинде конкурс төмөнкү номинациялар боюнча өтүлдү;

Э ң мыкты с ү р ө т чыгармасы, э ң мыкты декоративдик колдонмо ө н ө р чыгармалары,э ң мыкты дизайн (кийим дизайны).Э ң мыкты аткаруучу: вокал,эстрада,фольклор, музыкалык аспаптарда ойноо.

Конкурстун жыйынтыгы боюнча эң мыкты талантуу окуучулары бар мектебтер арасында төмөнкү женүүчүлөр аныкталды. Булар; № 11 В. Терешкова ат.орто мектеби., № 5 Ж. Бокомбаев ат.орто мектеби., № 52 Талантуу балдар мектеби., № 50 Нышанов ат.орто мектеби.,№ 9, 31,34,4 ат. орто мектебтери., Мээрим балдар билим борбору.,№ 14 Алтыбаев ат. мектеби, № 31 Курманжан –датка ат.орто мектеби ж.б.

19 апрель: М өө н ө т ү 14: 00 д ө Искусство факультетин б ү т ү рг ө н белгил үү б ү т ү р үү ч ү л ө р менен жолугуушу ө тк ө р ү лд ү . Жолугушуу кечесин Ош МУнун карьера борборунун жетекчиси М. Алтыбаева жана Искусство факультетинин деканы К. А. Курбанбаев ачып берди. Кеченин коноктору Т. Назаров, Н. Сарыкова, Жумагул Райымжан кызы жана А. Кулбаевалар студенттер менен суроо жооп иретинде маектешти андан соң.

Искусство факультетинин студенттеринен түзүлгөн чакан концерт

менен кече аяктады.

21- апрель: Мөөнөтү 14:00 дө “Сүрөт,чийү жана эмгек” кафедрасынын РК илимий багыты:“Көркөм сүрөттөө искусствосу үйрөнүүнүн,окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу”боюнча окутуучулар жана студенттер арасында илимий семинар өткөрүлдү.

22-апрель: ОшМУнун “Ачык эшик” иш чарасы өтүлдү.Бул билим майрамында чон концерттик программа жана көргөзмөлөр уюштурулду. Концерттик программада эстрада ансамбли «Жаштык» жетекчиси улук окутуучу Ж. Мойдунов, фольклордук оркестр «Салтанат» жетекчиси доцент Б. Абдувалиев,«Умут»тобу жетекчиси доцент Э.Талипов, хор жамааты жетекчиси доцент К.Сагымбаева жана студенттер активдүү катышышты. 26- апрель: Мөөнөтү 14:00 дө ОшМУнун, Башкы корпусу Жыйындар залында белгилүү обончу,композитор Рыспай Абдыкадыровдун 75 жылдыгына карата “Ырда, талба, Рыспай” атту илимий - чыгармачылык конференция жана концерттик программасы өткөрүлдү.

28-апрель: М өө н ө т ү -10 -17: 00 г ө чейин 1 . Графика, живопись, жана декоративдик колдонмолор боюнча
студенттердин иштеринин отчеттук к
ө рг ө зм ө - конкурсу жана “Э ң мыкты дизайнер” конкурстары ө тк ө р ү лд ү

“С ү рът, чий үү жана эмгек» кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна «Къркъм костюмду долборлоо», «Дизайн» жана ИЗО адистиктеринин 1-курстан 5-курска чейинки студенттер катышты. Графика, живопись, ДКО боюнча да жогоруда айтылган адистиктеги студенттер катышты., (жооптуулар кафедра башчы Максытова Г.,Турдубаева З.,Кушбакова А., Търъгелдиева К., Мамазаиров М.,Оморкулов А., М. Эшбаев., Марипов А.,Мамытов М.,Урманов И.,)

Э ң мыкты дизайнер конкурсунун же ңүү ч ү л ө р ү :

Современная этника номинациясы:

1-орун

Садирбекова Айгерим ДК-2-12

Ражапова Жазгул ХС-3-12

2-орун

Бакирова Каныкей ХС-4-13

Авангард

1-орун

Шермамат кызы Жаңыл ХС-3-13

Аязов Элдар ДК-1-12

2-орун

Абибилла кызы Сымбат

Төлөн кызы Каныкей ХС-4-13

Уразматова Мадина ХС-4-13

Этностиль:

3-орун

Акбаралиева Ханзада ХС-3-12

Ажибай кызы Гулайым ХС-3-12

Таалайбекова Гулбурак ХС-3-12

Живопись:

Самикулова Айтурган ИЗО-1-14

Эгемберди кызы Ырыскан ХС-4-13

Аматали к Сагынбай ИЗО-1-13

Графика:

Орозова Жанылай ДК-2-12

Сагынбай Кыял

Жумабаева Нуризат

ДПИ:

Шеранова Толгонай

Сагынбаева Айдай

Кушубакова Элнура

Кушубакова Гулнура

Садирбекова Айгерим

СҮРӨТ ЖАНА ДЕКОРАТИВДИК КОЛДОНМО ӨНӨР КОНКУРСУНА

КАТЫШКАН СТУДЕНТТЕР

Живопись

1. Эгемберди к. Ырыскан ХС-1-13

2. Акматали у. Сагын ИЗО-1-13

3. Ибайдилла к. Бегимай Дб-1-15

4. Самикулова Айтурган ИЗО-1-14

5. Калысбек у. Айжамал Дб-1-15

6. Баатырбек к. Айкөкүл Дб-2-15

7. Надир к. Нуриза ИЗО-1-14

Поощрительный

1. Козубек к. Бегимай ХС-1-14

2. Көчкөнова А. ХС-1-14

3. Арзыбек к. Гулжанат

Графика

1-орун

Орозова Ж. ДК-2-12

2-орун

Курбанбаев К. ДК-2-14

3-орун

Сагынбай к. К. ДК-2-12

Жумабаева Н. ДК-2-12

Поощрительный приз

Кудратжан к. М. ДК-1-14

29-30 апрель: Мөөнөтү 14:00 Концерттик зал. “ Эң мыкты аткаруучу” – 2016 ж аттуу профессионалдуу музыкалык конкурс , студенттердин арасында өтүлдү. Жооптуулар (“Элдик музыкалык аспаптарда аткару у жана ырдоо” кафедрасынын башчысы, ага окутуучу. Ж.Т. Мойдунов «Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө» кафедрасынын башчысы профессор Б. Иметов.,илимий иштер боюнча декандын орун басары улук окут. А.К. Нурбаева.) Бул конкурс студенттер арасында өткөрүлдү;

“Эң мыкты аткаруучу, вокал,эстрада,фольклор, музыкалык аспаптарда,хорду дирижерлөө”боюнча номинациялары боюнча болуп өттү.Женүүчүлөр диплом жана китеп, музыкалык дисктер менен сыйланышты.Булар; 1-курс Маруп у Калдар.,Толкун к Нуриза.,Якубжанова Нигора., 2 курс Тажибай к Мунира,Жаңыбаев Нияз., 3 курс Романов Имилямин., Сейитбек у Муханбет.,ж.б.

2016 – жылдын 28- 30 сентябрь күндөрү “ Сүрөт ,чийү жана эмгек кафедрасынын доценти А. Марипов,Турциядагы сүрөт көргөзмөсүнө катышып “ Сертификат” менен сыйланды.

Ошондой эле 2016 –жылдын 17- ноябрь күнү - “ Сүрөт,чийү жана эмгек” кафедрасынын окутуучулары доцент А. Марипов, улук окутуучулар Т. Джумакулов., У. Тешебаев.,З. Турдубаева КРдин Г.Айтиев атындагы Улуттук сүрөт музейинде өтүлгөн Сүрөт көргөзмөсүнө катышышып Сертификат менен сыйланышты. Жыл ичи факультеттин окуутучулары ар түрдү концерттик программаларга, обласстык, шаардык жана республикалык деңгелде өтүлгөн конкурстарга,телеберүүлөргө активдүү катышышты.