• Практика

Практика

Келишим №16 Проф. лицей ДК,ХС. 09.10. 2023-ж.pdf
Келишим Ош ш. Дом моды Нукура бренд. ДК,ХС. 15.09. 2023-ж.
Педагогикалык практика Рай.ббб КЕЛИШИМ