• Студентам и магистрантам

Студентам и магистрантам

550600 "Көркөм билим берүү" багыты.

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

"Музыкалык искусство" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр.

“Көркөм өнөр искусствосу”) профили.

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр.

Окуу формасы-күндүзгү жана дистанттык окутуу,
дистанттык окуу-5жыл.

570700 "Костюм жана текстиль искусствосу":

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү.

"Костюм көркөм долборлоо" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

570012 "Эстраданын музыкалык искусствосу":

"Эстраданын музыкалык искусствосу"

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

Окуу мөөнөтү-5жыл

570400 "Дизайн" багыты

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

"Кийим дизайны" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

"Интерьер дизайны" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

070602 "Дизайн" адистиги (тармактар боюнча)

"Кийим дизайны" профили

ЖРТ милдетүү эмес.

Окуу мөөнөтү:

9-кл. -2жыл 10ай

11-кл. -1жыл 10ай

550600 Магистратура бөлүмү

"Көркөм билим берүү" багыты.

окуу мөөнөтү-2жыл

570700-"Костюм жана текстиль искусствосу".

окуу мөөнөтү-2жыл.