• Студентам и магистрантам

Студентам и магистрантам

550600 "Көркөм билим берүү" багыты.

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

"Музыкалык искусство" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр.

“Көркөм өнөр искусствосу”) профили.

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр.

Окуу формасы-күндүзгү жана дистанттык окутуу,
дистанттык окуу-5жыл.

570700 "Костюм жана текстиль искусствосу":

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү.

"Костюм көркөм долборлоо" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

570012 "Эстраданын музыкалык искусствосу":

"Эстраданын музыкалык искусствосу"

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

Окуу мөөнөтү-5жыл

570400 "Дизайн" багыты

11-кл. базасында. ЖРТ милдетүү эмес.

"Кийим дизайны" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

"Интерьер дизайны" профили

Окуу мөөнөтү-4жыл бакалавр

070602 "Дизайн" адистиги (тармактар боюнча)

"Кийим дизайны" профили

ЖРТ милдетүү эмес.

Окуу мөөнөтү:

9-кл. -2жыл 10ай

11-кл. -1жыл 10ай

550600 Магистратура бөлүмү

"Көркөм билим берүү" багыты.

окуу мөөнөтү-2жыл

570700-"Костюм жана текстиль искусствосу".

окуу мөөнөтү-2жыл.

Факультеттин/колледждин аталышы

Искусство факультети

Юридикалык дареги

г.Ош, проспект А.Масалиева-Монуева 48(в)

Искусство факультети

Телефону:

-

Мобилдик телефону

(0558)40-09-28, (0555)64-91-94

(0559)08-00-54,(0556)02-44-36

Сайты

http://arts.oshsu.kg/

Электрондук почтасы:

Jmoidunov@oshsu.kg

Соц тармактардагы дареги

https://www.facebook.com/Iskusstvooshmu

https://instagram.com/iskusstvo_talanttary?utm_medium=copy_link

https://www.youtube.com/channel/UC_NWhBsNaWr7Q7N0z0HCcqA

Факультеттин адистиктери

багыттын/адистиктин аталышы

Дизайн

Шифри

570400

профили

“Кийимдин дизайны” -“Интерьердин дизайны”

окуу формасы (күндүзгү/кечки/сырттан)

Күндүзгү / Сырттан

окуу мөөнөтү

4 жыл/5 жыл

берилүүчү квалификация

Дизайнер

каерде иштей алышат

- Кийимдин дизайны

- Бизнес чөйрө (жеке ишкана);

- Жеңил өнөр жай өндүрүштөрүндө;

- Дизайн студияларда;

- Ателье, мода үйлөрүндө;

- Кийим дүкөндөрүндө стилист катары;

- Жарнама агенттиктеринде;

- Тактап айтканда “Дизайн” багытынын бүтүрүүчүлөрү келечекте өлкөнүн жеңил өнөр жай жана мода тармагынын өнүгүүсүндө башкы орунду ээлеген дизайнер болуп эсептелишет.

Интерьердин дизайны профилинин адистери

- Бизнес чөйрө(жеке ишкана);

- Дизайн студияларда;

- Архитектура

- эмерек, курулуш дүкөндөрү

- архитектуралык долбоорлоо уюмдары