Структура факультета

Факультеттин структурасы

1. Факультеттин деканы т.и.к., доцент Маразыков Н.К.

2. Факультеттин окуу иштери боюнча декандын орун басары, окутуучусу Гапаров Р.Д.

3. Факультеттин илимий иштери боюнча орун басары, улук окутуучусу Нурбаева А.

4. Факультеттин тарбия иштери боюнча декандын орун басары Жалалдин у. А.

5. Көркөм билим берүү (Музыкалык искусство) каф. башчысы, милдетин аткаруучусу ф.и.к., доцент Боронбаев А.Ж.

6. Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын башчысы, и.о, доцент Марипов А.Т.

7. Эстраданын музыкалык искусствосу кафедрасынын башчысы, доцент Ж.Мойдунов

8. Дизайн кафедрасынын башчысы, кандидат, и.о, доцент Максытова Г.Т.

9. Факульттетин профсоюз комитетинин төрайымы, окутуучусу Матаев М.А.

10. Факульттетин магистратура боюча жетекчи, декандын орун басары, доцент Абдырасулова Р.Р.

11. Факульттетин окуу-усулдук иштери боюнча жетекчиси, окутуучусу Дүйшөев Э.