• О факультете

О факультете

ОшМУнун миссиясы

• Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо; билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу; жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды калыптандыруу;

• Мамлекеттин экономикалык, социалдык жана саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын илимде, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүгүндө жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо;

• Борбордук Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарына кирүү.

Факультеттин миссиясы:

Азыркы базар экономикасынын талаптарына жооп берген, жаны технологияларды колдоно билген жана атаандаштарга туруштук бере алган корком онор, музыка, дизайн багытындагы жогорку билимдуу адистерди даярдоо.

Факультеттин негизги максаты:

Студенттерге сапаттуу билим беруу менен коомдун руханий дуйносун байытуу, тазартуу жана маданияттуу коом тузууго зор салым кошуу.

Факультеттин негизги милдети:

- Жаштарыбызды мекенчилдикке, адилеттуулукко, кыргыз элинин каада салттарын сыйлап урматтоого, терен билим алууга жана татыктуу жашоого тарбиялоо.

- Билимдин жана илимдин инновациялык технологияларынын, методдорунун жана илимий-техникалык жетишкендиктеринин негизинде окуу процесстерин уюштуруу жана өткөрүү.

- Дүйнөлүк маданияттын жана саясаттын өзгөрүүсүнүн, өнүгүүсүнүн шартында студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн жана өз алдынча иштөөлөрүн өнүктүрүү.

- Студенттердин маалыматтык, стратегиялык ык машыгууларын жана креативдүү ой - жүгүртүүлөрүн калыптандыруу жана азыркы нормативдүү, илимий жана башка маалыматтар менен иштөөгө үйрөтүү.

Тарыхы

     1959-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун базасында музыкалык-педагогикалык факультети болуп ачылган. 1989-жылы педагогика факультетинин базасында көркөм "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасы түзүлгөн. Кафедраны Кыргыз Республикасынын Эл сүрөтчүсү, Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, биринчи элдик график, СССР Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, ОшМУнун профессору Оморкулов Мырза жетектеген. 1993-жылы 6-августундагы билим беруу министрлигинин №335/1 жана ректордун 1993-жылы 2-сентябрындагы №83-буйругуна ылайык педагогика факультетинин "Сурот, чийуу жана эмгек" кафедрасынын биригуусу менен Искусство факультети уюштурулган. 2010-жылы ОшМУнун ректорунун буйругу менен Искусство факультети жоюлуп, Педагогика жана дене тарбия факультетине бириктирилген.
      2011-жылы ОшМУнун ректору, профессор К.А.Исаковдун демилгеси менен кайрадан Искусство факультети озунчо факультет катары ачылып, материалдык базасы чындалган.
Факультеттин негизги милдети Республикабызга искусство багытындагы томонку адистиктерге жогорку билимдуу кадрларды даярдоо:
- 550600 “Көркөм билим берүү” багыты

11-кл. базасында. ЖРТ милдеттүү эмес.

“Музыкалык искусство” профили

Окуу мөөнөтү - 4жыл бакалавр

“Көркөм өнөр искусствосу” профили

Окуу мөөнөтү - 4жыл бакалавр

Окуу формасы - күндүзгү жана дистанттык окутуу

дистанттык окуу - 5жыл


- 570700 “Костюм жана текстиль искусствосу”

11-кл. базасында. ЖРТ милдеттүү.

“Костюмду көркөм долборлоо” профили

Окуу мөөнөтү - 4жыл бакалавр


- 570012 “Эстраданын музыкалык искусствосу”

“Эстраданын музыкалык искусствосу”

11-кл. базасында, ЖРТ милдеттүү эмес.

Окуу мөөнөтү - 5жыл


- 570400 “Дизайн” багыты

11-кл. базасында, ЖРТ милдетүү эмес.

“Кийим дизайны” профили

Окуу мөөнөтү - 4жыл бакалавр

“Интерьер дизайны” профили

Окуу мөөнөтү - 4жыл бакалавр


Магистратура бөлүмү

550600 - “Көркөм билим берүү” багыты.

окуу мөөнөтү - 2жыл.

570700 - “Костюм жана текстиль искусствосу”.

окуу мөөнөтү - 2жыл.


       Факультетте студент жаштарды музыкалык сабаттуулукка уйротуудо окутуучулар К.Карабаев, А.Асанов, Б.Абабакировалар чон кызмат кылышкан, кийинчерээк В.М.Гребников, В.А.Кириллов, К.А.Гумбина, А.Ленгард сыяктуу жогорку квалификациялуу педагог-музыканттар эмгектенишкен. Факультет ачылгандан баштап Д.М.Лондон, Б.Апышев, С.Нуроа, С.Дуйшоналиев, Т.Сарыков, А.Топчуев, Н.Жутанова, А.Калыков, М.Абдугулов, Б.Мамбеталиев, И.Жунусов, Б.Иметов, Т.Акматова, К.А.Курбанбаев факультеттин декандары болуп эмгектенишкен. Азыр факультетти тарых илимдеринин кандидаты, доцент Маразыков Н.К. жетектоодо.
1963-1964-окуу жылдарында аталган факультетте "Музыканын теориясы жана тарыхы" жана "Музыкалык аспаптарды аткаруу" аттуу кафедралар иштеген. 1963-жылы музыканын теориясы жана музыканын тарыхы кафедрасынан музыкалык аспаптарда аткаруу кафедрасы бєлунуп чыккан. 1969-жылы "Хорду дирижерлөө" кафедрасы түзүлгөн. 1978-жылы Музыкалык-педагогикалык факультетинен болунуп Искусство факультети ачылган.
1989-жылы Ош МУнун педагогика факультетинин базасында Көркөм сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы түзүлгөн. Кафедраны негиздеп, жетектеп, аны окуу-усулдук жана кадрдык жактан даярдоодо Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, профессор М.Оморкуловдун эмгеги зор. Кафедраны кийинчерээк А.Айдосов (1989-1992), М.Ысмайылов (1992-1994), М.Эшбаев (1994-2000), К.Төрөгелдиева (2000-2002), Т.Жумакуловдор (2002-2010), Көркөм сүрөт бөлүмүнүн башчысы кызматында, доцент К.Шакиров (2010-11), (2011-2020) Г.Т., Максытова жетектешкен. 2021-ж. ноябрь айынан баштап “Сүрөт, чийүү жана эмгек” кафедрасын и.о. доцент Марипов А.Т. жетектеп келе жатат.
Бул факультетти кыргыз элине белгилуу обончу-композиторлор: Р.Абдыкадыров, А.Алымов, Ж.Алыбаев, И.Жунусов,Т.Эшбаев, Б.Тургунбаев, Т.Турдубаев, Т.Нурматовдор жана Замир Мырза, Эмил Балтагулов, Т.Назаров сыяктуу жаштардын суймончулугуно ээ болгон жаш таланттар окуп бутурушкон. Азыркы учурда элге таанымал болуп бараткан Айпери Кулбаева ж.б. эмгектенип жатышат.