• Наука
  • Илим жана Искусство жумалыгы

Илим жана Искусство жумалыгы

Искусство факультетинин 21-28 апрель айында, 2014-жылы болуп откон Ошмунун 75-жылдык маарекисине арналган жана улуу акын-залкар комузчу Т.Сатылгановдун 150-жылдыгына карата “Илим жана Искусство” жумалыгынын отчету.      21- апрель.Саат 14:00 Концерттик зал.Илим жана Искусство жумалыгынын ачылышы.
21-апрель куну Искусство факультетинин концерттик залында, элибиздин чыгаан акын- залкар комузчу Токтогул Сатылгановдун туулган кунунун,150-жылдыгына карата илимий- практикалык конференция отулду.Конференция эки болуктон болуп отту.Биринчи болугундо пленардык жыйин отулду,ал жыйинда “Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо кафедрасынын башчысы,профессор Б.Иметов озунун илимий макаласы “Тоо булбулу Токтогул Сатылганов-улуу акын жана устат”деген макаласын окууп Токтогул Сатылгановдун омур жана чыгармачылык жолун, кыргыз музыкасынын тарыхында ордун чагылдырды.Экинчи баяндама “Улуу акындардын ааламы Токтогул Сатылгановдун образы корком онор искусствосунда” деген темада “Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасынын улук окутуучусу М.Мамазаиров окууп,суротчулордун искусствосунда акындын образын слайдтардын коштосунда корсотулду.Экинчи болугундо акын-комузчу Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын доценти Б. Абдувалиев жана окутуучу Ж.Атабаева.комуз аспап боюнча концерттик программа тартулашты.

      22-апрель куну саат 10:00.ауд.37. “Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасы.Илимий семинар- темасы “Корком-суротоо искусствосун уйронун окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайндын оркундотуу жолдору”.
      “Сурот, чийүү жана эмгек” кафедрасында 2014-жылдын 22-апрелинде илимий семинар болуп өттү. Илимий семинарга кафедранын профессордук- окутуучулук курамы жана студенттер активдүү катышты. Илимий жумалыктын планы, буклеттер иштелип чыгарылды. Планда илимий семинарлар, доклад, макалалар каралган.(жооптуулар кафедра башчысы Максытова Г., окутуучу Кенешова Н.)
Семинарда төмөнкү окутуучулар макалалары менен катышты: улук окутуучу Жумагулов Т. “Ош шаарынын монументалдык искусствосу”, улук окутуучу Төрөгелдиева К. “Национальный костюм и курак”, окутуучу Маматурдиева Р. “Сравнительная характеристика органического хлопка от обычного”,окутуучу Мамазаиров М. “Элдик кол өнөрчүлүк”, окутуучу Тешебаев У. “Живопись”, окутуучу Кенешова Н. “История школьной формы”.
      Студенттердин макалалары: Тешебаева М. ХС3-12, “Кыргыздын улуттук кийимдери”, Сарыбай к. Г. ХС3-12, “Кыргыздын улуттук баш кийимдери”, жетекчиси Төрөгелдиева К., Кадырбек к. Ж. “Ткани из натуральных волокон” жетекчиси Маматурдиева Р.
      22-апрель куну.Саат 11:00. Ауд.29. “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдо” кафедрасы. Илимий семинар- тема “Музыкалык аспапта аткаруу онорунун терен оздоштургон анын усулдук жолдорун билген сабатуу,илимдуу мугалимдерди даярдоо жолдору”.
      Илимий семинар 22- апрель саат 11:00 до отулду,(жооптуулар кафедра башчысы улук окутуучулар Ж.Мойдунов,А.Нурбаева.).Илимий семинарда кафедранын окутуучулары активду катышышты жана пландаштырылган илимий макалаларын окулду жана талкууланды;булар улук окутуучу Ж.Мойдунов,доценттер А.Кожомжаров,Б.Абдувалиев,ж.б.,озунун илимий макалалары менен чыгышты.


      Илимий жетекчилер Темалары

1.Нурбаева А.К. -     "Воспитание ритмической устойчивости на уроках музыки"
2.Кожомжаров А. -     "Ырдоонун уйротуу усулу" 
3.Мойдунов Ж. -       "Гитараны уйронуу"
4.Абдувалиев Б. -     "Залкар куулор"
5.Дүйшеев Э. -       "Развитие технических навыков"

      23- апрель куну.Саат11:00. Ауд 38. “Музыкалык тарбиялонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо кафедрасы.Илимий семинар –тема “Музыка мугалиминин даярдык койголору жана перспективалары”.

      Илимий семинар 23- апрель куну саат 11:00 до откорулду,(жооптулар кафедра башчысы профессор Б.Иметов,улук окутуучу Э.Усенбаев.).Илимий жумалыгына карата окутуучулардын илимий макалалары окуп талкууланды

      Илимий макалаларды угуу жана талкуулоо

1. Иметов Б. И.       “Музыка мугалимин даярдоо проблемалары”
3. Сагымбаева К.        “Чыгарманы хор менен иштөө ыкмалары”
4. Арынбаев М. А.       «КомпозиторлорА.Малдыбаев, М.Абдыраев жана Н.Давлесовтордун коштоосуз хорлору»
5. Мангиева Ф. А.       “Кенже класстын окуучуларына эстетикалык тарбия берүүнүн усулдары”
6. Усенбаев Э. У.       “Вальс бийинин үчүнчү мекеним Кыргызстан”Студенттердин илимий макалалары:

Ф.И.О.

руководителей

Тема

доклада

Ф.И.О.

студента

2.

Иметов Б. И.

I.тема:

«Музыка мугалиминин негизги аспаптары жана ишмердиктери»

II.тема: «Р.Абдыкадыров улуу обончу- композитор»

2-курс СейдакматовМаккамбай

3-курс Абдыкалык у Элтуран

3.

Сагымбаева К. С.

К.Молдобасановдун омуру жана хордук чыгармачылыгы

3-курс АбдукеримкызыБуразия

4.

Арынбаев М. А.

Композитор хормейстер С.Юсуповун омүрү жана чыгармачылыгы»

5-курс Имар кызыАйтолкун

5.

Мангиева Ф. А.

Мен эмне үчүн музыка мугалими болгум келет

3-курс Дарманбек к Марсияна

6.

Усенбаев Э. У.

Окуу-тарбия иштеринде элдик педагогиканын салттарын колдонууга карата комплекстүү мамиле

2 – курс Жамшитбек у

Эшимкан

7.

Мамышева Д. З.

Образ природы в творчестве кыргызских композиторов

2 – курс Усманова Саламат

Кафедрада окутуучулардын жана студенттердин илимий макалаларын талкуулап,натыйжада студенттердин жана окутуучулардын макалалары ОшМУнун “Жарчысына”басуу учун сунушталды.

24- апрель күнү Концерттик залда “ОшМУнун ректорат тарабынан Журналистика факультетинин студентерине жана Бишкек шаарынан келген КТР, Азатык теле-берунун журналисти Ж.Акаев менен жолугушуда “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасынын Эстрада тобу “Жаштык”озүнүн концерттик программасын тартулашты жетекчиси улук окутуучу Ж.Мойдунов.

25-апрелинде ОшМУнун искусство факультетинин “ Сүрөт,чийүү жана эмгек” кафедрасы тарабынан уюштурулган жылда өтүлүүчү “Жаш дизайнер” сынагы жана Графика,живопись,декоративдик колдонмолор коргозмосу болуп өттү. Сынакта дизайнер, художник стилист бөлүмү үчүн III номинация “Стиль большого города”, “Современная этника”, “Авангард” боюнча,ошондой эле сүрөтчүлөр үчүн “Графика, живопись, ДПИ” болуп III номинацияга бөлүндү. Студенттер активдүү катышып көрүүчүлөр кызыгуу менен олтурушту. Сынактын женүүчүлөрүн аныктооо үчүн калыстар тобуна атайын эмгек синирген КРдин сүрөтчүлөрү чакырылды. Сынакта төмөнкү студенттер аткарган иштери үчүн орундарга ээ болушту.

“Стиль большого города”

Iорун Улукбеков Нурбала ДК1-12

II орун Нурланова Назима “Свобода действия” ДК1-11

III орун Аязов Эльдар “Милитари шик” ДК1-12

“Современная этника”

Iорун Курсант к. А. “Юный секор” ДК1-11

II орун Музаффар к. Б. “Каприз” ДК1-11

III орун Алтымыш к. Р. “Весенняя леди” ХС2-12

“Авангард”

I орун Шамурза к. Р. “День и ночь” ХС3-12

IIорун Алайбек к. Н. “Этюд” ХС1-11

III орун Мейманова А. “Мистерионс” ХС3-13

Сүрөтчүлөр үчүн ДПИ боюнча:

I орун Асылбек у. Н. ДК2-12

II орун Орозова Ж. ДК2-12

III орун Кушубакова Г. ДК2-12

Графика боюнча:

I орун Толубай у. Н. ДК3-13

II орун Ормокеев Ш. ХС4-13

III орун Шермамат к. Ж. ХС3-13

Живопись боюнча:

I орун Алдаева А. ХС2-13

II орун Акматали у. С. ИЗО1-13

III орун Латип у. Б. ИЗО1-13

Орунга ээ болгон студенттерге факультет тарабынан уюштурулган баалуу белектер берилип грамота менен сыйланышты. Сынактын женүүчүлөрүнөн бөлөк сынакка катышкан студенттерге профессор Кадырбаева Т. тарабынан баалуу белектер ыйгарылды.

Уюштуруучулар жана жооптулар: “Стиль большого города”, “Современная этника”, “Авангард” номинациясы боюнча:окутуучулар Кушбакова А., Кенешова Н., Төрөгелдиева К., Маматурдиева Р.,кафедра башчысы т.и.к. Максытова Г.

Дпи, графика, живопись боюнча:Улук окут. Мамазаиров М.,окутуучу Тешебаев У.,окут. Гапаров Р.,улук окут. Жумагулов Т.,илимий иштери боюнча декандын орун басары А .Нурбаева.

28-апрель-куну Саат 14:00 до Концерттик зал. “Илим жана Искусство” жумалыгынын жыйынтыгы.“Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдо кафедранын улук окутуучу М.Шукуралиеванын жана озунун вокал сабагы боюнча 3-курстун окутуучусу Абдыкалык у Элтурандын “Устат-шакирт”атуу концерти отүлдү. Концерттик програмада дүйнөлүк классикалык,элдик жана автордук чыгармаларды Абдыкалык улуу Элтурандын ырдосунда аткарылды.Ошондой эле концерте улук окут.М.Шукуралиеванын 3-курстун студенткасы Дарманбек к Марсиана, 5- курстун студенти Жалалов Элеман эжеке менен биргеликте профессионалду вокалдык чыгармаларды ырдап аткарышты.

Ушуну менен Искусство факультетинин илим – жумалыгы аягына чыкты ...

Искусство факультети

Факультет, кафедралар тарабынан о тк о р у лг о н илимий конференциялар, жумалыктар,семинарлар, жана чыгармачылык иштердин натыжайлугу 2014 - 2015 жыл.

Аталышы

Иш чаранын тиби

Откорулгон жери жана убактысы

Уюштуручулар

1

Илим жана искусство жумалыгы

Илимий

конференция

ОшГУ Факультет Искусств 21-28 апрель 2014ж

Факультетин жамааты,илимий иштер боюнча декандын орун басары жана кафедралар

2

Т.Сатылганов 150-жылдык маарекесине арналган

Илимий конференция

ОшГУ Факультет Искусств

Факультеттин жамааты жана илимий иштер боюнча декандын орун басары

4

ОшМУнун 75- жыдыгына карата юбилей.

Эл аралык илимий конференция, концерттик программа

ОшМУ баз,

Ош шаарынын стадиону

Искусство факультетинин жамааты

5

Илим жана искусство жумалыгы Уулу Жениш 70 ж карата

Илимий- чыгармачыл конференция

ОшГу

Факультет Искусств

20-29 апрель 2015 ж

Факультетин жамааты жана илимий иштер боюнча декандын орун басары

6

Белгилуу ырчы комузчу Мыскал Омурканованын туулган кунун 100 жылдыгына

Илимий –чыгармачыл конференция

ОшГУ

Факультет

Деканат, кафедралар жана илимий иштер боюнча декандын орун басары

Апрель жана май айында илимий-чыгармачылык жумалыктар 21-28 апрель кундору. Бул илимий жумалык ОшМУнун 75-жылдыгына жана улуу акын-залкар Т.Сатылгановдун 150 жылдыгына карата илимий- практикалык конференция отулду. Конференция эки болуктон болуп отту,биринчи болукто пленардык жыйын болду ал жерде “ Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо”кафедрасынын башчысы, профессор Б.Иметов озунун илимий макаласы “Тоо булбулу Т.Сатылганов улуу акын жана устат” деген макаласы жана “ Сурот,чийу жана эмгек “кафедрасынын окутуучусу М.Мамазаиров “ Улуу акындардын ааламы Т.Сатылгановдун образы корком онор искусствосунда” деген темада макаласы окулду.Конференциянын 2-болугундо, акын комузчу Т.Сатылгановдун “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедрасынын доценти Абдувалиев Б жана окутуучу Ж. Атабаева комуз аспап боюнча концерттик программа тартулашты.

22- 23- апрелде кафедралар боюнча илимий семинарлар о т у лд у .22 - апрелде “Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасынын “ Корком –суроттоо искусствосунун уйронун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайндын оркунд оту жолдору” жана “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедрасынын “ Музыкалык аспапта аткаруу о н о р у н у н терен о зд о шт у рг о н анын усулдук жолдорун билген сабатуу, илимд у мугалимдерди даярдоо”деген темаларында илимий семинарлар болуп о т у .23- апрелде “ Музыка мугалиминин даярдык к о йг о л о р у жана перспективалары” деген темада илимий семинар “ Музыкалык тарбиялонун усулу, теориясы жана хорду дирижерл оо ” кафедрасында болуп о тт у .

Бул илимий семинарларда кафедралардын окутуучулардын жана студентердин илимий макалалары окулуп жана талкуланды. 24- апрель куну Концерттик залда Бишкек шаарынан келген КТР,Азатык теле беруунун журналисти Ж. Акаев менен жолугушууда “ Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын аваздык эстрада тобу “ Жаштык” улук окутуучу Ж.Мойдуновдун жетекчилигинде концерттик программасын тартуулашты.

25- апрелинде “ Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасы тарабынан жылда уюштурулган отулуучу “ Жаш дизайнер” сынагы жана декоративдик колдонмолор коргозмосу болуп отуу.Сынакта дизайнер,художник,стилист болуму учун 3- номинация булар“Стиль большого города”, “Современная этника”,“Авангард”болуп 3 - номинацияга бо лунду. Студенттер активдуу катышып жана алдынкы орунга ээ болгон студенттерге факультет тарабынан уюштурулган баалу белектер берилип диплом менен сыйланышты.Сынактын женуучулорунон болок сынакка катышкан студенттерге профессор Т. Кадырбаева тарабынан баалуу белектер ыйгарылды.Ушул сынактын уюштуруучулары жана жооптуулар:“ Стиль большого города”, “ Современная этника”, “ Авангард” номинациясы боюнча., окутуучулар Кушбакова А., Кенешова Н., Торогелдиева К., Маматурдиева Р., кафедра башчысы т.и.к Максытова Г.Т.ДПИ, Графика, Живопись боюнча., окутуучулар М. Мамазаиров., ТешебаевУ.,Гапаров Р.,Джумагулов Т..активдуу уюштурушту. 28- апрель куну улук окутуучусу Шукуралиева М. озунун 4 - курсунун студенти Абдыкалык уулу Элтуран менен вокалдык классы боюнча “Устат-Шакирт” атту академ-концерти отулду.

Илимий жумалыктын алкагында “Сурот, чийуу жана эмгек” кафедрасынын окутуучуларынын жана студенттеринин Ош областтык Корком онор музейинде живопись, графика, скульптура, декоративдик кол онорчулук, корком моделдештируу боюнча (жооптуулар А., Тешебаев У., Мамазаиров М., Гапаров Р., Кушбакова А., Торогелдиева К., Кадырбаева Т ж.б ) бир айлык коргозмосу болуп отту. Профессор Т. Кадырбаева тарабынан каталог тузулду окутуучулардын жана студенттердин томондогу жумуштары музейге коюлуп, каталог тузулгон. Окутуучу Кушбакова А. жетекчилиги алдында тузулгон мода коллекциясы, ОшМУнун Жаштар комитети тарабынан уюштурулган ”Fasion Show”2014 ж сынагында ВУЗдардын арасында 1- орунду ээлеген.Ошондой ээле “ ОшМУнун илимий иштер боюнча жыйынтыктоочу” конференциясында., т.и.к. Максытова “ Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасынын РК Илимий багыты боюнча кафедралар арасында 2-орунду ээледи жана доцент М.Арымбаев озунун “ ОшМУнун орошон талантары” аттуу китеби боюнча, доцент М.Марипов, окутуучулар П. Мангиева, Р. Маматурдиева чет олкодон чыккан макаларына, Т.Жумакулов, З.Турдубаева акчалай сыйлыктарга ээ болушту. ”Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын улук окутуучусу Ж. Мойдунов жана “Сурот,чийу жана эмгек” кафедрасынын окутуучусу М.Мамазаиров, студенттер 2-курс Романов И, Дарманбек кызы М диплом менен сыйланышты.Андан сыткары факультеттин деканы ф.и.к. К.А. Курбанбаев ОшМУнун “ Ардак грамотасына” ээ болду.

Факультетин илимий - чыгармачылык иштери.

“ Элдик музыкалык аспапта аткаруу жана ырдоо кафедранын окутуучулары Б.О.Абдувалиев , Ж. Атабаева, И .Бакиров, М.Шукуралиева, Э.Талипов, А.Кожомжаров, Ж.Мойдунов ж.б. озунун чыгармачылыгы боюнча катышып тартылып журушот. Жыл ичинде студенттер жана окутуучулар арасында академ-концерттер, конкурстар откорулду. Ар бир окутуучу озунун студентери менен отчеттук концерттерди откорушту булар: доцентер А.Кожомжаров, Абдувалиев Б., Шукуралиева, Ж..Мойдунов. ж.б.,улук окутуучу А.К.Нурбаева май айында студеттердин арасында « Жылдын мыкты аткаруучусу - 2014 конкурсун уюштурду. “Элдик муз-к аспаптарда аткаруу жана ырдоо» кафедранын доценти Э.Талипов ОшМУ нун Конфуций атындагы институтунда “Кытай тилиндеги ырлар” аттуу концертин откорду жана Ч.Айтматовдун туулган кунуно карата иш чараларында катышты.

Жылдын ичинде кафедраларда илимий-чыгармачылык жумалыгы откорулду. Окутуучулардын илимий-усулдук макалалары окулду, жана окутуучулар ОшМУнун 75-жылдыгына арналган илимий конференциясына катышышты. Доцент Кожомжаров А. 2014-жылы 4-мартта Бабур атындагы театрда озунун вокалдык классы боюнча окуучусу Н.Абдигапаров менен 8-март аялдардын майрамына карата жеке концертин откорду . Ошондой эле Ош шаарындагы аянтчада болгон Нооруз майрамына, 9-май жениш кунуно,31-август КР нын эгемендуулук кунуно,5-октябрь Ош шаарынын кунуно уюштурулган жана 10-декабрда адабият кунуно карата уюштурулган

“Кылым бутуп,дуйнодон жок болсок да

Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар”. аттуу

адабий музыкалык кечеге катышты. Доцент А. Кожомжаров 29-октябрда 2014 ж. ОУДТ театрында “Бар болгула” аттуу жэке чыгармачылык мааракесин откорду. Кафедранын доценти Б.Абдувалиев 21-ноябрда 50- жаш мааракесин откорду жана окутуучу Ж.Атабаева 4-курстун студентин Н.Абдыгапаровдун жеке концертинде жеке номер менен катышты, ошондой эле Нооруз майрамына,9-май жениш кунуно,31-августа жеке номери мене чыкты. Андан сырткары сентябрь айында ОшМУнун илимий конференциясына жеке номер жана “Салтанат” фольклордук топ менен катышты. “ Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын башчысы,улук окутуучусу Ж.Мойдунов 31-августа болуп откон Эгемендуулук кунуно карата “Мырзалар” тобу менен ,ОшМУнун “ Ачык эшик” жана ОшМУнуну 75-жылдыгына арналган иш чараларда “Жаштык” эстрада тобу концертин беришти, доцент А. Кожомжаровдун “Бар болгула” аттуу отчёттук концертине катышты.Доцент Э.Талипов да коптогон иш чараларга катышты “Ынтымак”, “Керемет”, “Башат”, “Ош ТВ”, “Замана”, “ЭлТР” телевиденияда, “Эл ФМ”, “Манас жанырыгы” радиосунда озунун чыгармачылыгы менен катышып келди. “Обондуу ырлар” жыйнагындагы китеби да жарыка чыкты.

“ Музыкалык тарбялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо” кафедрасынын доценти Сагымбаева 26.09. 14 ж. Бабур ат театрында “ Тил майрамы” атуу фестивалына хор менен катышты, 23.10 14 ж 300 адамдан турган хордук жамаат менен ОшМУнун 75- ж. карата маарекесинде КРнын Мамлекеттик Гимнин ырдатты, 20. 11 14ж.Ош КДТ “ Эл достугу”ассамблеясынын откондугуно карата факультетин хору менен чыкты жана ЭлТР Кыргызстандагы уй булодо аялдарга карата зордук-зомбулук” деген темада семинарга катышты.

Улук окутуучу П. Мангиева “ Жаратылыш темасы акын жазуучулардын,композиторлордун чыгармаларында “ аттуу” ачык сабак, лекция- концерти концерттик залда отулду.

“ Сурот,чийу жана эмгек “ кафедрасынын улук окут З.Турдубаеванын элдик костюмдун элеметтерин пайдаланып заманбап дизайнда иштелип чыккан “ Экспрессия этно” коллекциясына Кыргыз патенттен автордук куболук алынды. Улук окут Т.Жумакуловдун декоративдик монументалдык айколдоруно Кыргыз патент тарабынан 10- автордук куболук берилди. Окутуучулар З. Турдубаева жана Р.Маматурдиева жетекчилиги астында 19 кылымда туштук ороонундо жашаган кыргыз аялдардын уч ички койногу жана уч шырылган чепкени реконструкцияланды.

ОшМУнун 75- жылдын мааракесине факультеттин жамааты улгулуу катышышты,

Искусство факультетинде 2015 ж апрель айында 20- 25 апрель Уулу Жеёиш кунуно 70 ж карата«Илим жана искусство» отулгон жумалыгынын жыйынтыгы

20- апрель куну факультете «Илим жана Искусство» жумалыгынын ачылышы болуп отту.Бул жумалык Уулу Жениш кунунун 70- жылдык маарекесине арналган. Концерттик залда пленардык жыйын отулду, ал жыйында озунун илимий макалалары менен окутуучулар жана магистрантар чыгып окуп талкуулашты. Конференцияда томонку окутуучулар магистрантар макалалары менен катышты: Уруксатбек кызы Ж., «Корком билим беруу сабагында окуучулардын кызыгуусун остуруу максатында инновациялык метотторду колдонуунун педагогикалык негиздери (улуттук оймо чиймелерди тартууда)”, Оморкулов А. “Развитие профессиональных качеств будущего учителя изобразительного искусства в процессе обучения компьютерной графике”

Торогелдиева К., «Художественное оформление текстильных изделий Печворк», Маматурдиева Р., «Применение инновационной технологии при обучении дисциплины материаловедений», Кенешова Н., «Методы имиджирования». Клинцова С. “ Воспитательная роль музыки”,

3-курстун студенти Шеранова Т.Конференция студенттердин академ- концерти менен жыйынтыкталды.

21- апрель куну Концерттик залда “Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт” атуу Уулу Жеништин 70 жыл майрамына карата чон концерттик программа отулду.Концертте хорлор жааматтары,уйломо аспаптар оркестри,фольклор,эстрада ансамблдери жана

комуз,аккордеон,вокал боюнча студенттер согуш туралуу ырларды, чыгармаларды аткарып жана ойноп беришти.

22- апрель куну

«Сурот чийуу жана эмгек” кафедрасынын окутуучулары Тешебаев Умид жана Мамазаиров Мирландын “Жаз палитрасы” атту жекече персоналдык сурот коргозмосунун ачылышы болуп отту. Корком

музейинде живопись жана графика боюнча алардын жекече тартылган сурот иштери коюлду.Коргозмонун ачылышында туштук региондогу белгилуу суротчулор келип жана ОшМУнун ректору,профессор К.А. Исаков коргозмону ачып берди.

23- апрель куну

«Музыкалык тарбиялоонун усулунун теориясы жана хорго дирижерлоо» кафедрасында илимий - теориялык семинар откорулду. Илим жумалыгына карата илимий баяндамалар талкууланды.

Илимий макалаларды угуу жана талкуулоо

1.

Иметов Б. И.

“Музыка мугалимин теориялык жактан даярдоонун к о йг о йл о р у ”.

2.

Сагымбаева К.

“Хордо ырдоо к о рк о м о н о р у нд о ырчылык у нд у н т у р у н аныктоо”

3.

Арынбаев М. А.

« ОшМУнун 75 жылдык маарекесине карата: »

“ОшМУнун орошон таланттары”

Мангиева Ф. А.

XIX - XX кылымдардагы эл ырчыларынын чыгармачылыгы

Токтогул Сатылганов.”

5.

Усенбаев Э. У.

Вальс бийинин у ч у нч у мекени кыргызстан

6 Бегиева У. Р. «Музыкалык жондомдуулук жана аны о ркундотуу

7. Мамышева Д. “ Вокальные упражнение в работе с детьми” .

Студенттердин илимий макалалары:

Ф.И.О.

руководителей

Тема

доклада

Ф.И.О.

студента

1

Иметов Б. И.

“Элдик ырлардын жанырларга б о л у н у ш у

4 -курс Абдыкалык у Элтуран

2

Сагымбаева К. С.

Кыргыз хордук ырдоо маданиятында ОМПИ нунхордук жамаатынын рольу

3-курс Зайырбек к Айч у р о к

3

Арынбаев М. А.

“ Хордогу ансамбилд уу л у к, хордук чыгарманын у ст у нд о ишт оо »

3 -курс Жамшитов Эшимкан

4

Мангиева Ф. А.

“Мектепке чейинки балдарга эстетикалык тарбия бер уу н у нмилдеттери”

4 -курс Дарманбек к Марсияна

5

Усенбаев Э. У.

“Мектеп окуучуларына музыканын коштоосунда гимнастикалык к о н у г уу н у н о зг о ч о л у г у

4-курс Абдыкеримова Б у разия

6

Мамышева Д. З.

“Анализ дирижерских средств выразительности”

7

Бегиева У.

Дирижирл оо сабагынын у ч элементи

2-курс Кубатбек у Догдурбек

Профессор Иметов “Музыка мугалимин теориялык жактан даярдоонун к ойгойлору” деп аталган озунун докладында негизги маселе катары бугун Республикада мектеп окуучуларын музыка сабагында корком тарбиялоо багытында проблемалар абдан коп. Анын эё негизгилеринин бири музыка мугалимин теориялык жактан даярдоо болуп эсептелет. Тактап айтканда музыка мугалимин даярдоо боюнча атайын илимий жана усулдук багытта адабияттар жокко эсе. Музыкалык педагогика боюнча китептер даярдалган эмес. Музыкалык билим беруу болумундо окуп жаткан студенттер учун окуу усулдук коргозмолор, атйын программалар жеткиликтуу даярдала элек. Деги эле Республикабызда музыкалык тарбиялоого жетишээрлик коёул бурулбай келе жатат, жок дегенде орто мектептердеги музыка сабагында да ото эле аз коломдогу саат болунгон. Жыйынтыктап айтканда мектептердеги корком тарбияга олуттуу коёул буруу мезгили келип жетти десек болот.

Доцент Арынбаев “Ош МУнун орошон таланттары” деген китептин аты айтып тургандай откон кылымдын тээ 60-ж нан тартып азыркы биздин суйуктуу Ош МУбуздун “Обончулардын ордосу” деп аталчу. Ош МУда окуган обончулардын коч башы болушкан ардактуу агаларыбыз Р. Абдыкадыров, Ж. Алибаев, Т. Эшбаев, И. Жунусов, Э. Талипов, И. Аманбаев, Б. Тургунбаев Ф. Баяков ж.б. ушул сыяктуу орошон таланттар татыктуу жолду жолдоп бул улуу кочту улап кийинки обончулар келе жатышат. Мына ошондой ондогон улуу чыгаан таланттарды тарбиялап, остуруп коколотуп учурган уя ал биздин дал ушул кутмандуу Ош МУнун орошон таланттары аталган ондогон мыкты обончулар биздин ыйык Ош МУбуздун 75 жылдык омурунун, 75 бутагын 1

бутагынын гана жемиши.

Ага окутуучу Усенбаев “Жаштарга вальс бийинин тарбиялык мааниси” вальс стилиндеги музыкалык чыгармалар менен бирге, вальс бийи элибиздин бири-бирин урматтоого, сылыктыкка, маданияттуулукка тарбиялоо менен, интелектуалдык жактан осууго тарбиялайт. Келгиле анда вальс бийинин 3-мекени Кыргызстан! Экендигине оз салымыбызды кошолу.

Доцент Сагымбаева К. “Хордо ырдоо корком онорундо ырчылык ундун турун аныктоо” деген темасында хор корком онорунун ырчыларынын табигатынан ар бир адамдын ун озгочолукторун тембрлеринин озгочолугун баса белгилеген жана хор ырдатуу учурунда бири-биринен обочолонгон ундорду жалпы хордун аткаруучуларын жасалма ансамбльга, тембрге бириктируусун жана 4 партияга болгон учурда чеберчилик менен аяр мамиле жасап, партияларга болуусуно токтолгон. Айрыкча драматикалык сопрано ун менен лирикалык мецо сопранонун драматикалык тенор менен лирикалык баритондун айырмалоо ото татаал баалоору камтылган.

Окутуучу Бегиева У. “Музыкалык жондомдуулук жана аны оркундотуу” деген темасында ар бир адам баласы торолгондон эле музыкага шыктуу болуп жаралабы же аны оз алдынча оркундотуп кетеби деген суроо коп убакыттан бери койгой болуп келе жатат. Музыкалык жондомдуулукту оркундотуу учун коптогон эмгек талап кылынат.

3-курс Жамшитбеков Эшимкан “Хордогу ансамбльдуулук, хордук чыгарманын устунон иштоо”. Азыркы учурда педагогиканын негизги милдети бардык жагынан аё сезимдуу, руханий дуйносу бай инсандарды тарбиялоо менен музыка сабагы боюнча чыгармачылык менен иштеген мугылимдерди, ошондой эле хордук жамааттын жетекчисин даярдоого болот. Хордогу ансамбльдуулукко жетишуу учун хор ундорундогу партияларды болушторуудо музыкалык

жондомдуулугу кучтуу студенттин жана жундумдуулугу орто

студентти эки четке тажрыйбалууларын отургузуп алардын ундорунун табигый

тембрин, мунозун такташат.

3-курс Зайырбек кызы Айчурок. “ Кыргыз хордук ырдоо маданиятында ОМПИнунхордук жамаатынын ролу” деген темасында 1974-жылдан тарта 78-жылга чейинки Ош Мамлекеттик педагогикалык институтунун хордук аккапелласынын иш аракеттери буткул союздук конкурстарга, фестивалдарга катышкандыктары хордун жетекчилеринин жана аткаруучуларынын иштеринин натыйжасы чагылдырылган.

Кафедрада окутуучулардын жана студенттердин илимий макалаларын талкуулап, натыйжада жогоруда корсотулгон студенттердин эки макаласы

Ош МУнун отулуучу илимий конференцияга жана илимий журнал болгон Ош МУнун “Жарчысына” басуу учун сунушталды.

Илимий макалалар боюнча жарыш создорго доценттер К.Сагымбаева, М.Арынбаев, ага окутуучулар Д.З.Мамышева, Э.Усенбаев, П.Мангиевалар чыгып суйлошуп оздорунун ойлорун, сын-пикирлерин жана сунуштарын билдиришти. Конференция кафедра башчысы профессор Иметовдун созу менен жыйынтыкталды, “баарыңардын макалаларынар талапка жооп берет” ошону менен ийгиликтуу аяктады. Ага эле кошумча жыйынтыктоо созун илимий иштер боюнча декандын орун басары Нурбаева “биз азыр жаңы технология менен жашап жатабыз, ушундай ийгиликтуу жетишкендиктер менен чоң – чоң конференцияларды откорсок болот”. деп кошумчалады.

Кун тартибиндеги маселени карап жана талкуулап кафедранын илимий семинарына томондогудой чечим кабыл алды

Студенттердин арасынан эё мыкты илимий-изилдоо макалалары катары томондогу студенттер жана окутуучулар табылды жана Ош МУнун жарчысына сунуш кылынды булар: 3-курс Жамшитбеков ЭшимканХордогу ансамблдуулук, хордук чыгарманын устундо иштоожана доцент М. Арымбаев “ОшМУнун орошон талантары”.

23 - апрель куну “Элдик муз аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасында илимий семинар отулду, (жооптуулар-кафедра башчысы улук окутуучу Ж. Мойдунов, улук окутуучу Нурбаева.А.). Улук окутуучу Нурбаева А.К., доцент Талипов Э., доцент Абдувалиев Б., улук окутуучу М.Шукуралиевалардын илимий баяндамалары жасалып талкууланды.

24- апрель куну Графика, живопись жана декоративдик колдонмолор боюнча ошондой эле “ Жаш дизайнер” конкурсу откоролду. “ Сурот, чийуу жана эмгек» кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна «Корком костюмду долборлоо», «Дизайн» жана ИЗО адистиктеринин 1-курстан 5-курска чейинки студенттер катышты. Графика, живопись, ДКО боюнча да жогоруда айтылган адистиктеги студенттер катышты. (жооптуулар кафедра башчы: Максытова Г., Турдубаева З., Кушбакова А., Торогелдиева К., Мамазаиров М.,

Мамытов М.,)

Авангард номинациясы боюнча

Ф.И.

группа

Орун

Болотбек кызы Нурпери

ДК2-112

1

Кубатали кызы Даткайым

ХС2-12

2

Абдиллаева Айжан

2-13

3

Этностиль номина ц иясы боюнча

Ф.И.

группа

Орун

Сагынбаева Кыял

ДК2-12

1

Рысбай кызы Гулмира

ХС1-11

2

Нурланова Назима

ДК1-11

3

Стиль большого города

Ф.И.

группа

Орун

Кубатали уулу Майсал

ИЗО1-13

1

Мамасадыкова Ж., Анжели

ХС3-12

2

Бакирова К., Тумонбаева Д.

ХС4-13

3

Живопись

Ф.И.

группа

Орун

Самикулова Айтурган

ИЗО1-14

1

Дженишбекова Айтунук

ХС1-11

2

Сагынбаева Айдай

ДК2-12

3

Графика

Ф.И.

группа

Орун

Турдубаева Айтурган

ИЗО1-14

1

Мухаммед кызы Мунира

Д(б)3-14

2

Акматали уулу Сагынбай

ИЗО1-13

3

Д екоративдик колдонмолор

Ф.И.

группа

орун

Ражапова Жазгул

ХС3-13

1

Жумабаева Нуризат

ДК2-12

2

Аманова Нуриза

ХС1-13

3

Конкурста музыка болумунун студенттери концерттик програмассын тартуулашты жана конкурстун женуучулору сыйлуу белектер,грамота,дипломдор менен сыйланышты. Ошондой эле “ Жаштык” атту эстрадалык вокалдык ансамблинин концерттик программасы “ Бабур” драмтеатр да болуп отту.Жетекчиси улук окутуучу Ж. Мойдунов.

Илимий жумалыкка факультеттин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттер активдуу катышты. Илимий жумалыктын планы,программалары, буклеттер, баннерлер иштелип чыгып, деканат тарабынан бекитилди.

2015 ж – 18 сентябрь куну Искусство факультетинде Мыскал Омурканованын туулган кунуно карата 100 жылдык мааракеси белгиленди

ОшМУнун искусство факультетинде белгилуу, залкар ырчы Мыскал Омурканованын 100 жылдык мааракесине арналган илимий-чыгармачылык конференция жана концерттик программа тартууланды.

Конференцияга ОшМУнун илим жана аспирантура болумунун башчысы Г.Анарбаева, искуcство факультетинин деканы,доцент ф.и.к. К.Курбанбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алыбаев, профессор Т.Кадырбаева, факультеттин окутуучулар, студенттер жамааты, атайын келген коноктор катышышты.

Алгач конференцияны уюштурган искусство факультетинде декандын илимий иштери боюнча орун басары А.Нурбаева белгилуу ырчы Мыскал Омурканованын омур жолу, чыгырмачылыгына токтолуп, атайын даярдалган видео материалды коруучулорго тартуулады.

Мыскал Омурканованын кайталангыс талант экендиги кең диапазондуу коңур уну менен байланыштуу экендигин, “Алымкан”, “Ак бермет” “Ой булбул”, “Катка жооп” жана башка ырларын мыкты чеберчилик менен аткаргандыгын, Москвадагы атактуу Чоң театрда айтылуу “Алымкан” ырын аткарганда Иосиф Сталин баштаган чоң зал баары туруп кол чапкандыгын айткан КРнын эл артисти Жолболду Алыбаев комуздун коштоосунда “Кызыл гул” ырын аткарып берди. Ошондой эле созун жыйынтыктап жатып Мыскал Омуркановага жараткан тарабынан кайталангыс ун берилгендигин баса белгилеп отту.

Конференция концерттик программа менен коштолуп, катышуучуларга Мыскал Омурканова тууралуу кеңири маалыматтар берилди.

Белгилей кетсек, Мыскал Омурканованын 100 жылдык мааракесин белгилоо боюнча атайын окмоттун буйругу чыккан, бул багытта Искусство факультетинде Мыскал Омурканованын 100 жылдыган карата бир айлык жарыяланып, омуру чыгармачылыгы тууралуу тарбиялык сааттар отулуп жатат. Концерттик программа элдик музыкалык аспаптарды аткаруу жана ырдоо кафедрасынын доценти Б.Абдувалиевдин “Салтанат” аттуу фольклордук оркестринин коштоосунда отту.

______________________________________________________________________________________________

Искусство факультетинде " Ыйман, адеп жана маданият жылына жана КРнын Эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата 17- апрелден 28 апрелге чеинки ө т ү лг ө н " Илим жана Искусство" жумалыгынын иш чараларынын жыйынтыгы.

Быйыл 2017окуу жылынын башынан факультетте " Ыйман, адеп жана маданият" жылына жана КРнын Эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата илимий-чыгармачылык багыттагы иш планы боюнча бир топ иш чаралар өтүп жатты. Булар; февраль айы ичи студенттердин арасында боюнча тарбиялык саатар өтүлдү. Ыйман, адеп жана маданиятынын тарыхы боюнча тарбиялык кечелер уюштурулду. КР нын эл ар тисти Ж. Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата иш чаралар өтүлүп жатты. Булар: 28- март күнү " Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасынын окутуучулар жамааты КРнын эл артисти Ж. Алибаевди студенттер менен жолугуушуусун жана концерттик програмасын өтөрүштү. Ошондой эле "Сүрөт, чийү жана эмгек" кафедрасынын окутуучулары Төрөгелдиева Кимия,Турдубаева Зура, студенттери менен "Ош шаарынын айымдардын чыгармачылык иштери" атту көргөзмөгө,6- март күнү өзүнүн кол өнөрчүлүк, сүрөт,графика иштери менен катышты. Бул көргөзмө Ош облустук Көркөм Сүрөт музейинде өтүлдү.

17- апрель кн факультете «Илим жана Искусство» жумалыгынын ачылышы болуп ътт. Бул жумалык" Ыйман, адеп жана маданият жылына жана КРнын Эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине арналган. Концерттик залда пленардык жыйын өтлд, ал жыйында "Сүрөт, чийү жана эмгек" кафедрасынын окутуучусу Төрөгелдиева Кимия "Кийинүү маданияты жана азыркы учурдагы киймдердин стилдери" деген темада ъзнн илимий -чыгармачылык семинарын өткөрдү.

18- апрель кн концерттик залда "Ыйман, адеп жана маданият" жылына карата "Музыкалык тарбиялоонун усулу ,теориясы жана хорду дирижерлөө кафедрасынын улук окутуучусу Ф.А. Мангиева "Амандашуу адеби" деген темадагы илимий - чыгармачылык лекциясы жана концерттик программа ътлд. Бул иш чара маанилүү жана кызыктуу өттү,слайдтар менен камтылып студенттердин концерттик номерлери көрсөтүлдү.

19- апрель к ү н ү Факультеттин окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары боюнча илимий семинар: Темасы "Искусство багытындагы мугалимдерди даярдоо жана музыка, сурөт- чийү сабактарын мектепте окутуунун проблемалары" деген темада илимий семинарлар өтүлдү. Бул иш чара " Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо", "Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө", " Сүрөт,чийү жана эмгек"кафедраларында өткөрүлдү.

20- апрель к ү н ү Концерттик залда 4- курстун студенттердин " Ыйман, адеп жана маданият" жылына карата концерттик программасы өткөрүлдү.

21 -апрель к ү н ү 1.КР нын Эл артисти Ж. Алыбаевдин 70-жылдык маарекесине арналган сүрөт жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин отчеттук көргөзмө - конкурсу жана "Эң мыкты дизайнер" конкурстар жогорку дегээлде өтүлдү. "Сүрөт, чийүү жана эмгек» кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна "Көркөм костюмду долборлоо", "Дизайн","Графика, живопись, ДКӨ жана ИЗО адистиктеринин 1-курстан 5-курска чейинки студенттер активдүү катышышты (жооптуулар кафедра башчы Г.Максытова, З.Турдубаева, А.Кушбакова, К.Төрөгелдиева, М.Мамазаиров, А.Оморкулов, М. Эшбаев, А.Марипов, М.Мамытов, И.Урманов).

25- апрель к ү н ү "Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө" кафедрасынын профессор - окутуучулук жамаатын отчеттук концерти өткөрүлдү. Бул концерттик программада хор жамааттары, окутуучулардын вокалдык ансамблдери жана жеке номерлер аккордеон, гитара, саксофон аспаптар менен коштосунда музыкалык чыгармалар жаңырды.

28- апрель к ү н ү "Илим жана искусство" жумалыгынын жабылышы ; "Эн мыкты аткаруучу -2017ж", студенттер арасындагы жыйынтыктоо конкурсу өткөрүлдү. Негизи бул конкурс 1. " Негизги музыкалык аспапта(фортепиано,аккордеон,комуз).,2.Вокалдык ырдоо., 3. Эстрада жанры.,4.Фольклор., 6.Элдик ырдоо" номинациялар боюнча өтүлдү Женүүчүлөр сыйлуу белектер, диплом жана китеп, музыкалык дисктер менен сыйланышты. Булар; 2-курс Маруп у Калдар.,Толкун к Нуриза.,Якубжанова Нигора 2 курс .,4 курс Романов Имилямин., Сейитбек у Муханбет, Надирбек кызы Наргиза, Алмазбек кызы Толкунай ж.б.

Илимий иштер боюнча декандын орун басары: А.Нурбаева

2020-жылдын 6 -8 май күндөрү Искусство факультетинде “ОшМУнун 80 жылдык маарекесине жана санариптештирүү ” жылына карата “Илим жана искусство” жумалыгынын алкагындаАспирант, магистранттардын илимий баяндамалары боюнча илимий онлайн конференциясы өткөрүлдү.

Илимий онлайн конференциясынын программасы

Иш чара

Мөөнөтү, убактысы

Өтүлүүчү жер

Жооптуулар

1

Илим ж/а искусство жумалыгынын ачылышы.

Факультеттин аспиранттардын илимий баяндамалары боюнча илимий онлайн конференция (веб-семинар).

6 май

14-00

Интернет

Zoom программасы

т.и.к. доцент Маразыков Н.К., т.и.к., доцент Абдырасулова Р илимий - чыгармачылык иштери боюнча улук. окут. магистр Нурбаева А.К.

2

Магистрлердин илимий баяндамалары жана презентациялары

7 май

14-00

Интернет

Zoom программасы

т.и..к. доцент МаразыковН.К., т.и.к., доцент Абдырасулова Р., улук окутуучу магистр Нурбаева А.К.

3

“ОшМУ- биздин сыймыгыбыз деген темада “Графика, живопись, интерьер дизайны жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин онлайн конкурсу

8май -10 май

Интернет

“Сүрөт, чийүү жана эмгек” каф. башчысы: т.и.к., доцент Г.Т. Максытова , илимий жооптуу: окут. Молдокулова Э. Выставкомдор: окут.Урманов Ы, Мамытов М., Тешебаев У. Бекмамат к Буабида, Гапаров Р.

“Илим жана искусство” жумалыгынын ачылышында сөз сүйлөө: 1.ОшМУнун илимий иштери боюнча 2. Магистратура жана PhD бөлүмүнүн проректор ,м.и.доктору., башчысы т.и.д., профессор И.Г.Кенжаев профессор Б.З.Осумбеков 3.Илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы ф.-м.к.,доцент Г.М.Анарбаева 4.Искусство факультетинин деканы т.и.к., доцент Маразыков Н.К. 5.Алып баруучулар: илимий- чыгармачылык иштери боюнча декандын орун басары: улук окутуучу. магистр Нурбаева А.К. Магистратура башчысы: т.и.к., доцент Абдырасулова Р.Р. 6.Администратор ZOOMокутуучу, аспирант Оморкулов А.М.
6 -7 май күндөрү Аспиранттардын жана окутуучулардын илимий баяндамалары окулдуу.

Тема: “ Көркөм билим берүүдө музыка жана сурөт сабагы боюнча мугалиминдеринин даярдык көйгөлөрү жана перспективалары”
Ф.А.А

Темалары

Илимий жетекчилер

1

Окутуучу Ыразаков Дамир

“Музыка кыргыз маданиятынын руханий феномени”

ф.и.доктору., профессор Шарипова Э.К.

2

Окутуучу Шеранова Толгонай

“Материал который использовался для изготовления одежды кыргызов 19-20веков”

т. и. доктору, этнограф Асанканов А.

3

Окутуучу Оморкулов Алмаз

“Практические возможности будущих учителей рисования в развитии творческого навыка с графической прграммой AdobePhotoshop”.

п.и.доктору., профессор

Момуналиев С.М.

4

Окутуучу

Асан уулу Абай

“Музыка и философское осмысление мира”

ф.и.доктору., профессор, академик Шарипова Э.К.

5

Окутуучу Нурбаев Азамат

“Формирование духовной и музыкальной культуры современной личности”

ф.и.доктору., профессор Шарипова Э.К.

Ф.А.А.

ГРУППА

ТЕМАЛАРЫ

Илимийжетекчилери

1

Абдурашитов Нуртилек

МУЗ(м)-1-18

1.“Кыргызмузыкалык фольклорунун каражаттары аркылуу кенже мектеп окуучуларын экологиялык жактан тарбиялоо”

ф .и.к., доцент Боронбаев А.Ж.

2

АбдымажитуулуАвазбек

МУЗ(м)-1-18

1.“Музыка сабагын окутуунун жогорку класстарга тийгизген таасири”

ф .и.к., доцент Боронбаев А.

3

МамасадыккызыАйканыш

МУЗ(м)-1-18

1. “Улуттукмузыкагакызыктыруудагыэпостордунорду”.

2. “Музыкалык билим берүүдөгү эстетикалык тарбиялоонун негизги өзгөчөлүктөрү”.

Улук окутуучу, магистр

МангиеваП. А.

4

МусаеваЭльнура

МУЗ(м)-1-18

“Саманчынынжолу”балет – ораториясы.

п.и.к.,профессор

ИметовБ.

5

РахманбердиуулуИсламбек

МУЗ(м)-1-18

1. “Алтын кыз”

2. “Ажал ордуна” опералар.

п.и.к.,профессор

Иметов Б.

6

Романов Имилямин

МУЗ(м)-1-18

1. “Педагогдун кесиптик маданиятындагы этикеттин ролу.”

2. “Азыркы учурдагы педагогдун ишкердик этикети.”

ф.и.к.,доцент Мурзакматов А.

7

Жороев Шайырбек

МУЗ(м)-1-18

“Кыргыз элинин музыкалык аспаптары жана анын тарыхы”

п.и.к.,профессор

ИметовБ.

8

Турумбек уулу Медетбек

МУЗ(м)-1-18

1. “Музыка мекенчилдикке тарбиялоонун каражаты катары.”

2. “Элдик музыканын мектеп окуучуларын мекенчилдикке тарбиялоо системасындагы орду.”

ф.и.к.,доцент Мурзакматов А.Магистранттардын илимий баяндамалары - Муз1-18 т.

Тема: “Көркөм –сүрөттөө искусствосунун үйрөнүн проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайндын өркүндөтү жолдору”.

“Костюм жана текстиль искусствосу” багыты

Ф.А.А.

ГРУППА

ТЕМА

Илимийжетекчилери

1

КарагуловаАйпери

ХС(м)-1-18

1. “Понятие идентичность и идентификации при осмыслении этничности.”

2. “Искусство как фактор формирования идентичности в современных условиях.”

т.и.к.,доцент Маразыков Н.К.

2

ТурдубаеваАйтурган

ХС(м)-1-18

1. “Обрядовое значение детской одежды кыргызов.”

2. “Исторические источники для реконструкции кыргызской детской одежды начала ХХ века”.

т.и.к.,доцент Максытова Г.Т.

3

ШамурзакызыЫрысгуль

ХС(м)-1-18

1.”Костюмдун дизайнында структуралык форма түзүүнүн принциптери.”

2. “Формообразование”.

т.и.к.,доцент МаксытоваГ.Т.

4

Болотбек кызы Айкал

ХС(м)-1-19

1.“ХIХ-ХХ-кылымдагы түштүк кыргыз аялдарынын көйнөктөрү.”

т.и.к.,доцент Максытова Г.Т.

8 май күнү - ОшМУнун 80 жылдык маарекесине карата: “ ОшМУ- биздин сыймыгыбыз” жана Улуу Жеңиш күнүнө карата, “Графика, живопись, интерьер дизайны жана декоративдик колдонмолор боюнча окутуучулар, студенттердин иштеринин онлайн көргөзмө – конкурсу өткөрүлдү.