• Магистратура

Магистратура

Ош мамлекеттик университети - адамзаттын руханий баалуулуктарын сактоо жана байытуу боюнча тарыхый миссиясын татыктуу аткарууда окуу процессин интеграциялоонун, фундаменталдык илимий изилдөөлөрдүн жана инновациялык ыкмалардын негизинде коомдун интеллектуалдык элитасын даярдоону камсыз кылуучу алдыңкы билимди жана маалыматты алууга жана таркатууга багыт алган изилдөөчү типтеги классикалык университет.
      ОшМУ үч баскычтуу билим берүүгө (бакалавриат, магистратура, PhD докторантура) укук алган республикадагы 3 мамлекеттик университеттин катарына кошулуп, бүгүнкү күндө Борбордук Азиядагы билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын жалпыга таанымал борбору болуп эсептелет.
      1998-жылдан тартып ОшМУ менен Анкара университети ортосундагы келишимдин негизинде “Теология” багыты боюнча магистрлерди даярдоо ишке ашырыла баштаган. Чет өлкөдөгү ар түрдүү магистрдик программалар боюнча магистрлерди даярдоо тажрыйбасын талдоонун натыйжасында 2008-жылы ОшМУнун “Бизнес жана менеджмент” факультетинин базасында “Экономика” жана “Менеджмент” багыттары боюнча магистрдик программалар ачылган. Бул окуя Кыргыз Республикасынын Түштүк аймагындагы биринчи болуп Ош мамлекеттик университетинде адистерди эки баскычтуу “бакалавр-магистр” системасы боюнча даярдоого өтүү башталганынан кабар берет.
      Учурда университетте 50 багыт боюнча магистрдик программалар бар жана бул тизме жылдан жылга өсүүдө.Искусство факультетинин магистратура бөлүмүнүн биринчи бүтүрүүчүлөрү

Искусство факультетинин магистратура бөлүмүнүн биринчи кызыл диплому менен аяктаган бүтүрүүчүлөрү

Магистратуранын буклетиИскусство факультетинин магистратура бөлүмүнүн 2017 жылынын бүтүрүүчүлөрү