Марипов Абдибали Тойчубаевич


Марипов Абдибали Тойчубаевич

Марипов

Аты жөнү: Марипов Абдибали Тойчубаевич

1969жылы 12январда Лейлек районуна караштуу Сүлүктү шаарында туулган

Кызматы: Марипов Абдибали Тойчубаевич искусство факультетинин доценти, КРдин билим берүүсүнүн отличниги, КРдин Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.

Персональная информация

Фамилия

Марипов

Имя

Абдибали

Отчество

Тойчубаевич

Дата рождения

12.01.1969

Контактная информация:

Рабочий телефон

-

Домашний телефон

-

Мобильный телефон

0773080054, 05559080054

Факс

-

E-mail

-

ОБРАЗОВАНИЕ:

Дата начала / окончания

Вуз

Факультет

Специальность

1990-1995

ОшГУ

Искусство

Учитель рисования,черчения.

ПУБЛИКАЦИИ, ВЫСТАВКИ

Көргөзмөлөрдүн

аталышы

Чыгармалардын темалары, жанры

Мөөнөтү

С ү р ө т искусствосунун т ү р ү

1

Ош обулустук сүрөтчүлөр

уюмунун «Жазгы көргөзмөсү».

Натюрморт «Дарбыз»(к.м.), «Озгур» (к.м.)

“Улуттук натюрморт”(х.,м.)

1995ж.

1995ж.

Живопись

Живопись

2

Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына карата

көргөзмө.

Этюд «Күн батканда» (к.м.)

“Этюд голова человека”(к.м.)

1996 ж.

1994ж.

Живопись

Живопись

3

Ош обулустук сүрөтчүлөр

уюмунун «Жазгы көргөзмөсү».

Этюд «Жаз» (х.м.)

1997 ж.

Живопись

4

Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына карата

көргөзмө.

Натюрморт «Букет» (х.м.)

1998 ж.

Живопись

5

ОшМУнун 50 жылдык юбилейине арналган көргөзмө.

«Этюд» (х.м.)

“Натюрморт с кувшинами” (х.,м.)

2001 ж.

Живопись

Живопись

6

Г.Айтиевдин 90- жылдык юбилейине арналган Облустук көргөзмө-сынагы.

«Күз» (х.м.),

«Айыл көрүнүшү» (х.м.)

2002 ж.

Живопись

7

Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына карата

көргөзмө.

«Кышкы этюд» (к.м.), «Алтын күз» (к.м.)

2002 ж.

Живопись

8

Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына карата

көргөзмө.

«Менин айылым» (х.м.)

“Жети огуз”(х.,м.)

2004 ж.

Живопись

Живопись

9

Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына карата

көргөзмө.

«Капчыгай» (х.м.)

«Шаар корунушуно этюд» (Бум.акв.)

2005 ж.

2009ж.

Живопись

Графика

10

Ош обулустук сүрөтчүлөр

уюмунун 30- жылдык юбилейине арналган көргөзмө.

«Натюрморт» (х.м.)

“Пахта талаа” (Бум.акв.)

“Натюрморт”(х.м.)

“Сирень”(х.м.)

2006 ж.

2004ж.

2010ж.

2012ж.

Живопись

Графика

Живопись

Живопись

11

Ош обулустук сүрөтчүлөр

уюмунун «Көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына арналган көргөзмө».

«Студенттин портрети» (к.м.), «Бурул» (х.м.), «Натюрморт» (х.м.)

«Айдоо талаа»(бум.акв.)

2012 ж.

2011ж.

Живопись

Графика

12

«Жизнь прекрасна!» галерея «Аль-Хаят» менен биргеликте даярдалган көргөзмө

«Студенттин портрети» (к.м.), «Бурул» (х.м.),

2012 ж.

Живопись

13

Г.Айтиевдин 100 жылдык мааракесине арналган көркөм өнөр көргөзмө-сынагы

«Сулайман-тоо»(х.м.), «Эскерүү»(х.м.)

2012 ж.

Живопись

14

ОшМУнун искусство факультетинин окутуучулар менен студенттердин Ош облустук сүрөт музейиндеги көркөм сүрөт искусствосунун жумалыгына арналган көргөзмөсү

Натюрморт «Сирень»(х.м., 50х65)

«Студент» (к.м.,49х39),

«Дарбыз менен натюрморт»

(х.м., 41х51)

«Кумуралар менен натюрморт»

(х.м., 52х65)

2012 ж.

2012 ж.

1998ж.

2012ж.

Живопись

Живопись

Живопись

Живопись

15

Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр уюмунун Оштогу бөлүмүнүн музейинде

“Жазгы этюд”

2006ж.

Живопись

Грамотанын аталышы

Мөөнөтү

Мазмуну

1

Ош Мамлекеттик Университетинин «Ардак Грамотасы»

2006

Окуудагы, тарбиялоодогу жана коомдук иштердеги мыкты жетишкендиктери үчүн жана ОшМУнун 55 жылдык мааракесине карата.

2

Ош облусунун мамлекеттик администрациясынын «Ардак Грамотасы»

2007

Калкты маданий жактан тейлөөдөгү кошкон салымы үчүн жана Кыргыз Республикасынын маданият кызматкерлери-

нин күнүнө карата.

3

Кыргыз Республикасынын илим жана билим, профсоздар федерациясынын борбордук комитетинин «Ардак Грамотасы»

2010

Мугалимдер күнүнө карата.

4

ОшМунун Искусство факультетинин «Ардак Грамотасы»

2011

Окуу процессин уюштуруу-

да жана тарбия иштерин-

деги активдүүлүгү үчүн.

5

КРдин Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин «Ардак грамотасы»

2012

Маданий жактан өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн.

6

КРдин Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болуп кабыл алынган.

2013

7

Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин «Ардак грамотасы» менен сыйланган.

2015

КРдин маданиятын жана искусствосун өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн.

8

КРдин билим берүүсүнүн мыктысы, төш белгиси менен сыйланган.

2016

Окуу тарбия жана коомдук иштериндеги үзүрлүү эмгектери үчүн.

Жарык көргөн макаланын аталышы.

Мөөнөтү

Эскертүү

1

«Искусство жекелик менен жалпылыктын өз ара катышы».

2006

ОшМУнун жарчысы №4-2006

2

«Кыргыз кол өнөрчүлүгү, элдик педагогиканы окуп

үйрөнүүнүн булагы катары».

2007

Ж.Баласагын атындагы КУУнун жарчысы№7-2007

3

«Академический рисунок и его роль в художественном образовании».

2013

Казахский национальный университет имени Абая Вестник серия «Педагогические науки» №1,2(31),2013

4

«Роль этнопедагогических ценностей прикладного искусства в воспитании»

2013

Казахский национальный университет им. Абая Вестник- серия «Педагогические науки» №1,2(31),2013

5

«Мектеп окуучуларынын эл аралык толеранттуулукка тарбиялоо- болочок мугалимдин алдынкы компоненттүүлүгү катары»

2013

Жусуп Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин жарчысы 2013. Выпуск 2

6

«Морально-нравственные ценности студенческой молодежи»

2013

Жусуп Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин жарчысы 2013. Выпуск 2

7

“Специфика искусства: философский анализ”

2016

РФ г.Чебоксары (РИНЦ)

Свидетельство 114144.2

8

“Глобализация как социокультурное явление”

2017

Дубай

Диплом

Сертификаттын түрү

Мөөнөтү

Мазмуну

1

«Компьютердик курс боюнча билимин өркүндөтүү».

2007

Word Excel программалары.

2

«Педагоги за гражданское общество»

Тема: «Интерактивные методы обучения».

2008

Курс повышения квалификации

3

«Дистанционное обучение, кредитная технология на основе ЕСТS»

2013

Курс повышения квалификации

4

“Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу” курсунан өткөн.

2016

Сертификат №3749

5

Көп тилдүүлүк программасынын алкагында “Орус тили” боюнча толук курсун окуган.

2017

Сертификат

ОшМУ

Китептердин аталышы

Мөөнөтү

Ким аткарды

1

«Исхак Раззаковдун жердештери»

Китептин автору:

С.Аминов.

2005

Сүрөтүн көркөмдөгөн автору: Марипов Абдибали Тойчубаевич.

2

«Сүрөтчү болгуң келеби?»

Китептин автору:

КРдин Эл сүрөтчүсү М.Оморкулов

2008

Редактору: ОшМУнун аспиранты Марипов Абдибали Тойчубаевич.

Опыт работы

1995 – 2019 - преподаватель кафедры

1998 - ст.преподаватель кафедры

Знание языков: указать компетенции по шкале от 1 до 5 (1 – отличное знание, 5 – знание базовых основ)

Language (Язык)

Reading

(Чтение)

Speaking (Разговорный)

Writing (Письмо)

Кыргызский

1

1

1

Русский

1

1

1

Английский

Дополнительная информация

Ученая степень/другие научные или профессиональные звания

2003

и.о. Доцент

2015-2017

Магистр

Членство в различных организациях

13.11.2013

Член союза художниковКР. №578

Личные данные и навыки

Владеет работой на компьютере Word, Coral Drav