Факультеттеги ПОК методикалык публикациялары

Искусство факультетинин ПОК публикацияларыКитептин аталышы Чыккан жылы Аты жону
1 Сендейди биз кайдан гана табабыз… Ош 2003 профессор Б.Иметов
2 Тамаша Ош 2007 профессор Б.Иметов
3 «Кыргыз - Атам» Ош 2012 профессор Б.Иметов
4 «Рыспай»6 томдук басылма Бишкек 2013 профессор Б.Иметов
5 Токтобочу жашоомдун ыргагы Ош 2007ж доцент Э.Талипов
6 Айлуу тун болоор сырдашым Ош 2007ж доцент Э.Талипов
7 100 этюд Ош 2008ж доцент Э.Талипов
8 «Ыр дайрасы Чангент – Сай» Ош 2009ж доцент Э.Талипов
9 Кыргыз жери 2007 доцент А. Кожомжаров
10 10-Илимий – усулдук макалалар Ош 2010ж доцент А. Кожомжаров
11 Сүрөт искусствосу боюнча терминдердин жана
аталыштардын түшүндүрмө сөздүгү.Усулдук-китеп
Ош 2019ж М.Э.Эшбаев, А.М.Оморкулов