Иш план

 

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИНИН УСУЛДУК КЕНЕШИНИН ИШ ПЛАНЫ

а) Уюштуруу иштери.
б) Окуу процессин уюштурууда усулдук иштерди оркундотуу багытындагы иш чаралар;
в) Окуу усулдук семинарлардын , сексиялардын, бирикмелердин иштерин кординациялоо;
г) Октуучулардын єз ара тажрыйба алмашуу иштерин уюштуруу;
д) Окуу процессине окутуунун заманбап инновациялык технологияларын киргизуу жана оркундотуу иштери.

Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптулар
1 Искусство факультетинин сүрөт жана музыка бөлүмдөрү боюнча УКтин иш пландарын түзүү жана талкуулоо. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде кароо жана бекитүү. Сентябрь Факультеттин деканы жана УКтин төрагасы
2 Жаңы окуу жылына түзүлгөн окутуучулардын жумушчу программа жана жекече пландарынын сапатын көтөрүү боюнча иштерди жүргүзүү Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү
3 Искусство факультетиндеги окутуучулар тарабынан жазылган окуу – усулдук колдонмолорду талкуулоо Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү
4 Тажрыйбалуу окутуучулардын усулдук семинарларын өткөрүү жана уюштуруу Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрүр
5 Кафедралык жана кафедра аралык , факультеттик деңгээлдеги семинарларды уюштуруу Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү жана уюштуруу
6 Кафедралык жана кафедра аралык , факультеттик дең Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мү
7 “Ош МУнун мыкты лектору” жана “Ош МУнун мыкты окутуучусу”конкурсуна катышкандарга жардам берүү Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү
8 Жогоркуу окуу жайлар арасында өткөрүлүүчү усулдук семинарларга катышуу Жыл бою Окутуучулар
9 Кафедралардагы окутуучулардын өз ара сабактарына катышуу , тажрыйба алмашуу иштердин сапатын көтөрүү Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү
10 Кафедраларда график боюнча ачык сабактардын аткарылышынын көзөмөлдөө жана талкуулоо Жыл бою Кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү
11 Студенттерди усулдук – семинарларга тартуу, докладдарды жазууга үйрөтүп, багыт берүү Жыл бою Кураторлор
12 Атайын адистиктер боюнча кружок , факультативдик сабактарды уюштуруу жана көзөмөлдөө. Жыл бою Кураторлор кафедра башчысы, УКтин мүчөлөрү