Творческая работа преподавателей и студентов

Студентердин чыгармачылык жумуштары.Ош мамлекеттик университетинде 2021жылдын 12-декабрь күнү Улуттук адабият күнүнө карата өткөрүлгөн "Адабият ааламында" аттуу кароо-сынакта мыкты сүрөт көргөзмөсүн уюштургандыгы үчүн Искусство факультетинин "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасы диплом менен сыйланды


Көркөм билим берүү багытынын көркөм искусство профилиндеги студентеринин сыйлыктары.