Мероприятия

30 апрель 2020ж, ОшМУнун искусство факультетинин "Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлоо" кафедрасы менен биргеликте Б. Бейшеналиева атындагы. КММИУнун" Салттык музыка жана фольклор" кафедрасы " "Маданий окуу жайлардагы дистантык окутуунун күнгөй тескейлери" аттуу онлайн конференциясын өткөрүштү.Конференциянын ишин "Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлоо" каф. башчысы ф.и.к. доцент Боронбаев А.Ж. жана "Салттык музыка жана фольклор" каф. башчысы Кочорбаев С. алып барышты

2019 Исскуство факультети нооруз майрамын белгилешти.
Ош Мамалекеттик Университетинин искусство факультетинин «Сүрөт, чийүү жана эмгек» кафедрасынын окутуучусу М.А.Мамытовдун 2020-жылдын 7-февралындагы Живопись боюнча жеке көргөзмөсүнөн көз ирмемдер.


2015-жылдын апрель айындагы У.Ю.Тешебаевдин, М.Л. Мамазаировдун жеке персоналдык сүрөт көргөзмөсү.


Стейкхолдерлер менен тегерек столдогу дил майек.

21-май куну искусство факультетинде стейкхолдерлер менен тегерек стол иш чарасы откорулду. Бул иш чарада ош областы боюнча, райондордон 17 мектеп директорлору жана музыка мугалимдери катышышты. Негизи бул иш чарада музыка мугалиминин компетентуулугун калыптандыруудагы жетишкен жана жетишпеген койгой маселелер боюнча тегерек столдо талкууланып стейкхолдерлер интервьюга жана анкетага жооп беришти. Бул иш чараны "Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хор дирижерлоо" "Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедралары уюштурушту.


https://youtu. be/e6DYszkpqtk

3.03.2020-4.03.2020. Королевский колледж искусств ( Великобритания) в партнерстве с ресурсным центром в Кыргызстане центрально-азиатский ассоциации в поддержку ремесел -CACSARC- kg (Кыргызская Республика) проводит в ОшГУ, факультете искусств два семинара для разных поколений по ремесленничеству и коммникативному изобретательству и семинар по коммуникациям для ремесленный лидеров в рамках пилотного проекта Британского Совета CRAFTING FUTURES.
2019-2020-жылдары Ош МУнун факультеттер аралык өтүлүүчү спортакедиясында Искусство факультетинин мугалимдери футбол турү боюнча 3-орунду элешти.

2019-2020-жылдары Ош МУнун факультеттер аралык өтүлүүчү спортакедиясында Искусство факультетинин студенттери волейбол боюнча балдар жана кыздар 3-орунду элешти