• Материально техническая база и оснащение

Материально техническая база и оснащение

Материалдык – техникалык жабдылышы

Материалдардын аталышы

Саны

Натюрмордук фонд

1

Мольберт

80

2

Постановочный стол

4

3

Драпировочный материалдар

23 штук

4

Постановочный инвентарь

54 штук

Гипстик экспонаттар

1

Гипстик атрибуттар

24

Бюсттар

1

Афродита Медичи

1

2

Венера Афинская

1

3

Гомер

1

4

Вольтер

1

5

Цезарь

1

6

Микеланджело

1

7

Гудон

1

8

Давид

1

Тигуу машиналары

1

NANATEX бир жиптуу туз тигуучу машинасы

10

2

NANATEX 5 жиптуу ондуруштук тигуу машинасы

2

3

NANATEX 4 жиптуу ондуруштук тигуу машинасы

1

4

NANATEX 3 жиптуу ондуруштук тигуу машинасы

1

5

Сайма саюучу ондуруштук тигуу машинасы

1

6

Петля ачуучу ондуруштук тигуу машинасы

1

7

Электр бычуучу машина

1

8

Бычуучу стол

1

9

Тигуучулор учун атйын тумба

10

10

Тигуу машиналары учун лампа

16

11

Бычуу учун пайдалануучу лекалалар

1

12

Тигуу учун пайдалануучу инструменттердин набору

15

13

Ymorta YM 757, 5 жиптуу ондуруштук тигуу машинасы

1

14

Ymorta YM Т 870015 бир жиптуу туз тигуучу машинасы

1

15

Утюг DN 15 RN 15

1

16

YAMATA FY 391, бир жиптуу туз тигуучу ондуруштук машинасы

1

17

97 Акл., 1990, бир жиптуу туз тигуучу ондуруштук машинасы

1

18

97 Акл., 1990, бир жиптуу туз тигуучу ондуруштук машинасы

1

19

97 Акл., 1990, бир жиптуу туз тигуучу ондуруштук машинасы (№ 133)

1

20

97 Акл., 1990, бир жиптуу туз тигуучу ондуруштук машинасы

1

21

51кл. 3 жиптуу ондуруштук тигуу машинасы

1

22

Манекен: (аял, эркек)

14

Лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактар ОшМУнун Искусство факультети жайгашкан №7 жан № 12 корпустарында атайын кааналарда отулот, жалпы аянты 2233,5м2, анын ичинен пайдалуусу 1965,3м2 :

Кааналар аталышы

Каананын №

Аянты м2

Корпус №12

1

Лекциялык

1

35,7

2

Сурот каанасы

2

50,57

3

Практикалык-лабораториялык

3

26,12

4

Живопись каанасы

4

50,27

5

Практикалык-лабораториялык

5

17,25

6

Практикалык-лабораториялык

6

32,42

7

Практикалык-лабораториялык

7

18,85

8

Декандын окуу иштери боюнча каанасы

8

13,98

9

Практикалык-лабораториялык

9

19,4

10

Живопись

10

50,57

11

Сурот каанасы

11

48,95

12

Лекциялык

12

42,24

13

Окутуучулардын

13

16,66

14

Лекциялык

14

40,46

15

Практикалык-лабораториялык

15

15,26

16

Лекциялык

18

51

17

Лекциялык

19

61,2

18

Практикалык-лабораториялык

20

19,95

19

Концерттик зал

250,9

Корпус №7

1

Тигуу уста кааналары

1

20

2

Практикалык-лабораториялык

3

14,7

3

Практикалык-лабораториялык

7

14,7

4

Практикалык-лабораториялык

8

13,5

5

Практикалык-лабораториялык

10

18,9

6

Тигуу уста кааналары

14

28

7

Сурот каанасы

15

100

8

Тигуу уста кааналары

17

25

9

Практикалык-лабораториялык

19

25

Сурот, живопись каанасы

30

25

Сурот, живопись каанасы

31

25

Компьютердик каанасы

22

33,6

Лекциялык

37

48,3

1253,45

Билим беруу программасын ишке ашыруу учун болунгон окуу имараттарынын жалпы аянты 1253,45 тузду. Билим беруу программасындагы ар бир студентке 10,7м 2 туура келип, лицензиялык талаптарга толук жооп берет.

Окуу процесси окутуунун лекциялык, семинардык, практикалык жана лабораториялык формаларына жараша адистештирилген кенен, жарык жана гигиеналык талаптарга толук жооп берген аудиторияларда откорулот. Мисалы живопись дисциплинасы боюнча 9, сурот 5, тигуу уста кааналары 3, лабораториялык-практикалык сабактар отулуучу 12 каана бар, ошол эле учурда чоң агымдагы лекцияларды жана башка окуу - тарбиялык, маданий - массалык иш чараларды откоруу учун 450 орундук 2 концерттик зал кызмат кылат. №37 аудитория интерактивдик доска ERIN Board, мультимедиапроектор Benq Model M5500 менен жабдылган жана ИНТЕРНЕТке уланган. Окуу процессинде инновациялык методдорду кеңири колдонуу кочурмо мультимедиялык комплекстери аркылуу ишке ашат: ПК, мультимедиялык проектор жана экран.

Кафедранын иш кагаздарын сапаттуу жана оз убагында алып баруу учун заманбап оргтехника менен камсыз болгон: 2 ПК, 3 бирдикте 2 принтер.

Искусство факультетине тийешелуу жалпы жер аянты 023 га. Имараттын пайдалуу аянты 1158,68 метр кв. Аудиториянын саны 44. Аянты 1120 метр кв.

Жалпысынан факультетте 44-окуу каанасы бар, алардын ичинен 1-концерттик зал , 1 толук жабдылган бий залы бар, 46 -каанада ун (музыкалык чыгармалар)жазуучу каана, 37-кабинет жыйындар откорулуучу зал, 35-каана эстрадалык музыкага ылайыкташтырылган, факультетте бир компьютердик каана бар ал internet тармагы менен туташтырылган. 22- 28- каанада деканат жайгашкан. Факультеттеги 3 каанада кафедра башчылары, 39-каанада китепкана жайгашкан. 24-каанада музыкалык аспаптар сакталат. 16-каанада студенттер учун даярдалган улуттук кийимдер, концерттик формалар турат. Калган окуу класстары зарыл болгон жабдуулар менен камсыздалган. Ар бир каанада фортепиано бар. Кафедрага тийешелуу ун жазуучу лоборатория тузулгон.

Искусство факультетинин китеп фондусу тиешелуу (керектуу) китептер менен камсыздалган. Факультеттин китепканасында «музыкалык билим беруу» болумуно тиешелуу 30,637 китеп бар. Китепканадагы окуу куралдары студенттердин заарылчылыгын толук камсыздайт. Факультеттин китепканасындагы усулдук, окуу усулдук, илимий адабияттар ИРБИС-64 программасына киргизилип, электрондук каталог тузулгон. Бул электрондук каталогдун internet баракчасынан студенттер жана окутуучулар керектуу маалыматтарды ала алышат.Музыкалык эстрада болумунун материалдык-техника базасы .

Лекциялык жана практикалык сабактар атайын кааналарда өтүлөт: Билим берүү программасына тиешелүү болгон заманбап жабдуулар менен жабдылган. Жеке сабак өтүлүүчү 15 каана бар (2,4,5,6,7,,9,13,18.29,33,34,35,36,42,48 жалпы 228 м2 аянт). Тайпалык сабак өтүлүүчү кааналар - 104 м2 аянт. Эстрадалык каана №35, элдик аспаптар оркестр каанасы №6, үйлөмө аспаптар оркестр каанасы №42, атайын аспаптар сакталуучу каана №24, улуттук кийимдерди сактоочу каана №16, андан сыркары 1 үн жазуу каана №47, 1компьютердук класс, ИНТЕРНЕТ , концерттик зал. Лекция өтүлүүчү №37 аудитория интерактивдик доска ERIN Board, мультимедиапроектор Benq Model M5500 менен жабдылган жана ИНТЕРНЕТке уланган. Окуу процессинде инновациялык методдорду кеңири колдонуу көчүрмө мультимедиялык комплекстери аркылуу ишке ашат: мультимедиялык проектор жана экран.

Кыргыз элинин эмгек сиңирген артисти Р.Абдыкадыровдун музеи бар, анда агайдын колдонгон буюмдары, жарыкка чыккан чыгармалары ж.б. коюлган.

Андан сырткары факультетте студенттерге керектүү болгон төмөндөгүдөй музыкалык аспаптары бар:

Материалдык – техникалык жабдылышы

Материалдардын аталышы

Саны

Экертүү

1

Эстрадалык аспаптар

1комлект

2

Музыка багыты боюнча адабияттар

2500даана

3

Үйлөмө оркестр боюнча аспаптар

2 комплект

4

Элдик аспаптар

1комплект

5

Аккордеон

43 даана

6

Фортепиано

40 даана

7

Комуз

24 даана

8

Баян

20 даана