Искусство факультетинде жасалгалоо иштери жүрүүдө

2014-01-18 16:29:30 175

Ар бир кафедра факультеттин коридорун окуу-усулдук, илимий, тарбиялык багыттагы доскалар менен жасалгалоо үчүн өздөрүнө тиешелүү иштерди аткарышууда.