Искусство факультетинин окутуучулары тил курсуна катышууда

2017-01-11 16:32:08 166

10-январь күндөн баштап Искусство факультетинин окутуучулары орус тил, англис тил курстарына катышууда. Орус тил курсуна - К.Курбанбаев, А.Марипов, М.Мамазаиров, М.Мамытов, Курсантбек кызы Жаңылай ж.б. катышууда. Ал эми англис тил курсуна - А. Инамбекова, Р.Шүкүралиева ж.б. катышып жатышат. Бул иш чаралар көз карандысыз аккредитациядан ийгиликтүү өтүү үчүн ректор К.Исаковдун демилгеси менен акысыз курстар уюштурулууда. Бул курстар жалпы 72 саатты түзөт.