Искусство факультетинин студенти Турдубаева Айтурган ОшМунун атуулдук стипендиясына ээ болду.

2015-12-25 09:01:04 206

18.12.15. ОшМУда жылына бир жолу атуулдук стипендия берилет. Бул стипендияга жетүү үчүн студент эң мыкты окуп, коомдук иштерге активдүү катышуу менен өзүн үлгүлүү көрсөтүүсү зарыл. Себеби, жылына 5 студентке гана берилет, өлчөмү 100 доллар бир жыл ай сайын берилет. Ошондой стипендияга Искусство факультетинин эң мыкты студенти Турдубаева Айтурган татыктуу болду. Мындан кийин да чоң ийгиликтерге жетишине жалпы жамаат тилектештигин билдирет.