Искусство факультети кайрымдуулук иш чараларын аткарып келишти.

2015-10-21 15:16:44 132

22.10.15. Искусство факультетинин профсоюз комитетинин тєрайымы Ф.Мангиеванын жетекчилиги менен факультеттин 5-курсунун студенттери Ош шаарындагы "Кыргыз азиздер жана дїлєйлєр коомунун "Дыйкан" тїштїк їйрєтїї-єндїрїштїк ишканасы" жоопкерчилиги чектелген коомуна 20 жыл болгондугуна байланыштуу, мааракелерин куттуктоо жана кайрымдуулук максатында жогорку деўгээлдеги концерттерин берип келишти. Мындай иш чаралар факультет тарабынан дайыма болуп келет. Концерт берилгенден кийин биздин профсоюз комитетинин тєрайымына жана студенттерге чоў ыраазычылыктарын билдиришти.