КР. эл артисти М. Ємїрканованын 100 жылдык юбилейине карата иш чара єткєрїлдї.

2015-09-17 08:28:14 151

17.09.15. Исксство факультетинде М.Ємїрканованын 100 жылдык мааракесине арналган кече єткєрїлдї. Бул мааракеде М.Ємїрканованын чыгармачылыгы боюнча докладдар окулду жана анын аткарып жїргєн ырлары ырдалды.