Искусство факультетинде фудбол болуп єттїї.

2015-09-12 08:49:49 158

11.09.15. Искусство факультетинде ынтымакты бекемдєє максатында окутучулар жана студенттер арасында фудбол кубогу болуп єттї. Кубокту уюштурган факультеттин тарбия иштер боюнча декандын орун басары Ыразаков Дамир. Кубокко факультеттен 5 команда катышып, алардын ичинен эстрада адистигинин 2-курсунун студенттери биринчи орунду ээлеп алышты. Мындай иш чара ар бир айга пландаштырылган.