Дивали майрамы

2023-11-09 10:42:51 12

ОшМуда "дивали" фествалы өттү анда искусство факультетинин мугалимдери жана студентери биригип Кыргыз Республикасынын гимни жана Индия мамлекетинин гимнин ырдашты.