19- апрель күнү-“Сүрөт, чийүү жана эмгек “кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын жана студенттердин отчеттук көргөзмөсү.

2023-04-20 08:02:53 106

Бул көргөзмөдө кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын жана студенттердин жаңы тартылган графика,живопись,дизайн,керамика боюнча иштери коюлду.