Бишкек шаарында єткєрїлгєн дизайнерлер конкурсунда

2015-05-18 14:22:46 161

18.05.15. Бишкек шаарында єткєрїлгєн "Fashion week 2015 kyrgystan" аттуу конкурста Искусство факультетинин 4-курсунун студенти Нурланова Назима "На востоке" современная этника деген коллекциясы менен катышып биринчи орунга жетишти. Эми жеўїїчїлєр чет мамлекетке конкурска катышууга жолдонмо алышат.