Искусство факультетинин студенти Маматкалил кызы Элбарчын жеке концертин єткєрдї

2015-05-15 15:16:28 167

15.05.15. 15-май кїнї Искусство факультетинин 4-курсунун студенти Маматкалил кызы Элбарчын єзїнїн жеке концертин Ош шаарындагы Бабур атындагы драма театрында єткєрдї. Концерт жогорку деўгээлде єттї, б.а. концертке Ош шаардык мэриянын єкїлдєрї ж.б. меймандар катышты.