"Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо" кафедрасынын башчысы ф.и. к ., доцент Боронбаев А .Ж. ритмика жана хореография боюнча иш беруучулорго семинар жана практикалык сабактарды откорду.

2022-04-06 10:51:53 43

"Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлоо" кафедрасынын башчысы ф.и. к ., доцент Боронбаев А .Ж. ритмика жана хореография боюнча иш беруучулорго семинар жана практикалык сабактарды откорду.